تاریخ نشر: سرطان ۲۹, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کار کمیسیون مشترک برسر فرمان تقنینی رییس جمهوری بدون نتیجه پایان یافت

کمیته مختلط دو مجلس شورای ملی امروز سه شنبه، اولین نشست خود را به منظور بررسی نقاط اختلافی برسرفرمان تقنینی ریاست جمهوری درباره اصلاح نظام انتخاباتی برگزار کرد.

n00082641-b

در این جلسه نمایندگان دو مجلس روی نقاط اختلافی بحث کردند و نمایندگان پارلمان دلایل سناتوران برای تایید فرمان تقنینی ریاست جمهوری را نپذیرفتند.

یک منبع از شورای ملی که خواست نامی از او گرفته نشود به خبرگزاری افق گفت که در این جلسه نمایندگان پارلمان با دلایل سناتوران موافقت نکردند و در نتیجه سرنوشت این فرمان به ولسی جرگه خواهد کشید.

به گفته منبع، نمایندگان پارلمان از قبل برای رد کردن این فیصله سناتوران حاضر شده بودند و زیاد به دلایل شان، توجه صورت نگرفته است.

او گفت که قرار است امشب ریاست جمهوری سناتوران و نمایندگان را در ارگ ملاقات کند و روی این موضوع صحبت کند.

براساس قانون مجلس نمایندگان باید با دوثلت آرا، فیصله مجلس سنا را بشکند و در صورتی که نمایندگان بخواهند دوثلت مجلس را تکمیل نکنند قانون چیزی را پیش بینی نکرده است.

منبع می گوید که احتمال دارد نمایندگان برای به بن بست کشیدن این فرمان، هیچگاهی دوثلث در مجلس حاضر نشوند.

کار کمیسیون مشترک برسر فرمان تقنینی رییس جمهوری بدون نتیجه پایان یافت

کار کمیسیون مشترک برسر فرمان تقنینی رییس جمهوری بدون نتیجه پایان یافت