تاریخ نشر: حمل ۲۱, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در ولایت های مختلف

در هفتۀ جاری، چند مورد خشونت علیه خبرنگاران در ولایت های مختلف به وقوع پیوسته که باعث نگرانی شدید، است.

در یکی از این حوادث در ولایت بغلان، یکی از اعضای مجلس نماینده گان به تهدید مسؤولان و خبرنگاران تلویزیون تنویر پرداخته و تهدید کرده است که ساختمان این تلویزیون را آتش می زند.

در یک قضیۀ دیگر ، باز هم یکی از اعضای مجلس نماینده گان در ولایت تخار، خبرنگارنی را که از جریان کمپاین غیر قانونی وی در روز رای دهی به نفع یکی از نامزدان ریاست جمهوری، تصویر برداری کرده بودند، تهدید به مرگ کرده است.

در آخرین مورد، شماری از خبرنگاران و فعالان جامعۀ مدنی که به غصب زمین های مربوط به تلویزیون ملی در این ولایت اعتراض دادشته اند، از سوی پولیس مورد لت و کوب قرار گرفته اند.

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، در حالی که این گونه برخورد ها با خبرنگاران را مخالف قانون و شدیداٌ نگران کننده می داند، از نهاد های مسؤول، به ویژه وزارت داخله تقاضا دارد، تا به این قضایا  با سرعت و جدیت، رسیده گی شود.

ما طی نامه های رسمی و تماس  های تیلیفونی، از مسؤولان وزارت های داخله و اطلاعات و فرهنگ و همچنان ریاست عمومی امنیت ملی، ادارۀ امور ارگان های محلی و لوی سارنوالی، تقاضای رسیده گی به قضایا را کرده ایم.

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان تاکید می کند که در کنار خبرنگاران و فعالان رسانه یی کشور، قرار داشته و از حقوق آنان، به صورت جدی دفاع خواهد کرد.

افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در ولایت های مختلف

افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در ولایت های مختلف