تاریخ نشر: سرطان ۲۹, ۱۳۹۵
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

 سارنوالی 110 کارمند شاروالی کابل را ممنوع الخروج کرد

لوی سارنوالی اعلام کرده است که دوسیه اتهام فساد 110 کارمندان شارالی به این نهاد رسیده و تحت بررسی قرار گرفته و این کارمندان ممنوع الخروج شده اند.

143928672972

بصیر عزیزی سخنگوی سارنوالی دیروز در یک کنفرانس خبری گفته است 110 کارمند شاروالی متهم فساد هستند و هفته گذشته پرونده آنها به این اداره رسیده و تحقیقات از این کارمندان جریان دارد و این کارمندان به حُکم سارنوالی ممنوع الخروج شده اند.

آقای عزیزی در این کنفرانس خبری یاد آور شده است که دوسیه اتهام خلیل انداری و عبدالرحمان سرجنگ نیز تحت بررسی قرار دارد.

سخنگوی لوی سارنوالی توضیح داده است که تشکیلات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد که تازه تاسیس شده رو به تکمیل است و این اداره به طور جدی برای جلوگیری از فساد فعالیت خواهد کرد.

 سارنوالی 110 کارمند شاروالی کابل را ممنوع الخروج کرد

 سارنوالی 110 کارمند شاروالی کابل را ممنوع الخروج کرد