تاریخ نشر: حمل ۱۸, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ولسوال فرخار ولایت تخار به علت رای دادن به زلمی رسول به شدت لت وکوب شده است

به گزارش افق ولسوال فرخار توسط قومندان ولسوالی فرخار به علت رای دادن به زلمی رسول به شدت مورد لت کوب قرار گرفت.

ولسوال فرخار سفر محمد یک متنفذ وفرمانده جهادی بخاطر اینکه چرا به اشرف غنی احمد زی نامزد ریاست جمهوری و در شورای ولایتی وبه ارباب روح الله پسر کاکای قومندان ولسوالی فرخار رای نداده است مورد ضبر وشتم قرار گرفت.

سفرمحمد در یک گزارش تصویری که حاکی از زخمی شدن ایشان توسط این قومندان است می گوید این قومندان توسط محافظین خود مرا به شدت زخمی کزده اند.

ولسوال فرخار ولایت تخار به علت رای دادن به زلمی رسول به شدت لت وکوب شده است

ولسوال فرخار ولایت تخار به علت رای دادن به زلمی رسول به شدت لت وکوب شده است