تاریخ نشر: حمل ۱۳, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

جلوگیری از چندین حملات انتحاری، انفجاری و تهاجمی در ولایت قندهار!

گروه تروریستی طالبان بدستور شورای کویته پاکستان پلان داشتند تا با استفاده از (6) عراده موترسایکل مملو از مواد انفجاریه و یکعراده موتر نوع سراچه مملو از مواد انفجاریه یک سلسله حملات انتحاری، انفجاری و تهاجمی زنجیره ئی را حین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در شهر کندهار سازماندهی نمایند. خوشبختانه قبل از رسیدن به هدف توسط موظفین ریاست عمومی امنیت ملی«6» تن تروریستان بنامهای:

–      سردار ولی فرزند عبدالباقی باشنده ولسوالی پنجوائی ولایت کندهار.

–      عثمان فرزند پیرمحمد باشنده ولایت غزنی.

–      قادر جان مشهور به«سرورجان» فرزند خدای نظر، باشنده ولسوالی ژیری ولایت کندهار.

–      عبدالغنی فرزند عبدالروف، باشنده ولسوالی پنجوائی ولایت کندهار.

–      حمیدگل فرزند محمد، باشنده ولسوالی میوند ولایت کندهار.

–   عبدالخالق فرزند سید رسول، باشنده ولسوالی پنجوائی ولایت کندهار، همراه با «6» عراده موترسایکل مملو از مواد انفجاریه، یکعراده موتر نوع سراچه مملو از مواد انفجاریه، «3» میل کلاشینکوف، «4» میل تفنگچه،«3» پایه مخابره و «200» کیلوگرام مواد انفجاریه باالفعل دستگیر گردیده اند.

افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات ابتدائی بجرم خویش اعتراف و یادآور گردیده اند؛ در فعالیت های متعدد تروریستی و انفجاری مانند، حملات انفجاری در میرویس مینه، دوراهی کابل، ولسوالی معروف، حمله بالای یکی از دفاتر ریاست امنیت ملی ولایت کندهار و ماین های کنار جاده سهم فعال داشتند.

قضیه تحت تحقیق و بررسی بیشتر قرار دارد.

جلوگیری از چندین حملات انتحاری، انفجاری و تهاجمی در ولایت قندهار!

جلوگیری از چندین حملات انتحاری، انفجاری و تهاجمی در ولایت قندهار!