تاریخ نشر: حمل ۱۱, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

حضور پررنگ و بی سابقه مردم هرات دراستفبال از زلمی رسول

به گزارش افق کاندیدای  ریاست جمموری  افغانستان زلمی رسول یکتن ازنامزدان مطرح ریاست جمهوری افغانستان امروز همزمان با اشرف غنی احمدزی نامزد دیگر ریاست جمهوری کشور وارد شهر هرات شد و درجمع هوا دارانش سخنرانی نمود
اقای زلمی را  خانم سرابی واقای مسعود همراهی می نمود  که مورد استفبال بی سابقه هوادارانش  قرار گرفت
اقای زلمی رسول که در استدیوم ورزشی شهر هرات در جمع هزاران تن از هوادارانش سخرانی می کرد به مردم هرات وعده داد تا فساد و امنیت را به این ولایت باستان برگداند.
تجمع طرف داران زلمی رسول در هرات یکی از بزرکترین تجمعات مردمی در حمایت از نامزاد مورد نظرشان در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
از طرف دیگر اشرف غنی احمد زی دیگر نامزاد ریاست جمهوری افغانستان نیز  در این روز به هرات امده بود تا در جمع هوادارانش صحبت کند  اغای احمدزی هوادرانش را در دشتی جمع کرده بود که استقبال خوبی از سوی هوادرانش در هرات نشد

حضور پررنگ و بی سابقه مردم هرات دراستفبال از زلمی رسول

حضور پررنگ و بی سابقه مردم هرات دراستفبال از زلمی رسول