تاریخ نشر: حمل ۹, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

داستان تازه از عملکرد یک عضو مجلس نماینده گان درهرات !

روزچهارشنبه ششم حمل هنگامیکه عبدالهادی جمشیدی عضو مجلس نماینده گان بسوی ولسوالی کشک کهنه هرات برای شرک دریک دعوت خصوصی درحرک شماری از افرادی که اکنون به طالبان نسبت داده می شوند به کاروان حامل این عضومجلس حمله نمودند که درنتیجه دومحافظ آقای جمشیدی کشته شدند ویک تن دیگر زخم برداشت ، درین رویداد دو حمله کننده نیز کشته شدند اما هنگامیکه نیروهای امنیتی به محل رویداد رفتند یک موتر فلانکوچ را بدست آوردند که درآن بیست ویک میل جنگ افزار کلاشنکوف ، هفت پایه مخابره مدرن ، پنج میل تفنگچه ، بیست صندوق مرمی کلاشنکوف ، دو عدد دوربین شب ( دوربین نایتروجن ) شش عدد ریموت کنترول ماین ، و اسناد زیادی که به هدف تخریب روند انتخابات تهیه شده بودند به دست نیروهای امنیتی افتاده ونیروهای امنیتی این محموله را به مرکز ولسوالی انتقاد دادند ، اما مشخص نشده است که این جنگ افزارها مال طالبان بوده است یا از عبدالهادی جمشیدی عضو مجلس نماینده گان !
پس ازگذشت یک ساعت ازین رویداد افراد مسلح مربوط آقای جمشیدی
به مدیریت امنیت این ولسوالی هجوم بردند وهمه این جنگ افزارها را با موتر فلانکوچ به خانه این عضو مجلس نماینده گان انتقال داده اند
آقای جمشیدی درگفتگوی با طلوع نیوز می پذیرد که اکنون این جنگ افزار ها در اختیارش است .
والی هرات نیز این رویداد را تائید می کند واین عملکرد این عضو مجلس را عملی غیرقانونی می خواند وتاکید می ورزد که موضوع را به ریاست جمهوری گزارش داده است

داستان تازه از عملکرد یک عضو مجلس نماینده گان درهرات !

داستان تازه از عملکرد یک عضو مجلس نماینده گان درهرات !