تاریخ نشر: حمل ۷, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کشته شدن شش تن از طالبان در ولسوالی غوریان هرات

به گزارش افق در جریان عملیات کارمندان ریاست امنیت ملی در ولسوالی غوریان هرات 6 تناز افراد طالبان کشته شدند.
در اعلامیه ریاست امنیت ملی هرات آمده است که در این عملیات ” محمد امینمظلوم ” یکتن از قوماندانان محلی طالبان نیز کشته شده است.
در جریان این عملیات چهار عراده موتر سراچه و چهار عراده موتور سایکلمخالفین دولت نیز به دست نیروهای امنیت ملی افتاده است.
در اعلامیه ریاست امنیت ملی آمده است که در جریان این عملیات هفت میلراکت انداز, سه میل پیکا, 26 حلقه ماین خود ساز, سه میل تفنگ دوربین دار,
چهار میل کلاشینکوف, 46 دانه بم دستی, و مقداری مهمات انفجاریه نیز کشف وضبط شده است.
منسوبان ریاست امنیت ملی هرات میگویند این عملیات در بهترشدن وضعیتامنیتی ولسوالی غوریان تاثیر خوبی داشته است.

کشته شدن شش تن از طالبان در ولسوالی غوریان هرات

کشته شدن شش تن از طالبان در ولسوالی غوریان هرات