تاریخ نشر: حوت ۲۶, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دستگیری یک گروپ «۹» نفری اختطافچیان و رهایی یکتن از قید آنها در ولایت ننگرهار!

  مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی درهمکاری نزدیک با مردم طی عملیات خاص درمربوطات ولسوالی مهمند دره  ولایت ننگرهار یک گروپ اختطافچیان را که یکتن ازهموطنان ما را  بنام اسمعیل خان باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار اختطاف و دربدل رهائی نامبرده از فامیل اش مقدار هنگفت پول مطالبه  نموده بود دستگیر نموده است.  در پیوند قضیه اسامیان هریک : محمدآغا  فرزند سید نایب، سید عارف فرزندغلام رسول، معروف فرزند سید عارف، میرزا فرزند محمدالدین، هیرت الله فرزند منکرخان، منکرخان فرزند شال زی، معراج الدین فرزند نادرخان و ضیأالحق فرزند محمداسمعیل دستگیر  گردیده اند.

افراد دستگیرشده در جریان تحقیقات ابتدائی بجرم خویش اعتراف و یاد آورگردیده اند که از مدت ها بدینسو در سرقت های مسلحانه و اختطاف های متعدد سهم فعال داشته و افراد اختطاف شده را بطور سیستماتیک مورد شکنجه قرار میدادیم تا از فامیل آنها پول اخذ نمایم.

فرد اختطاف شده که دریک حلقه چاه بدون آب نگهداری میشد از چنگ آنان رها وبه فامیلش تسلیم داده شد.

قضیه تحت تحقیق وبررسی بیشتر قرار دارد.

                                                    

دستگیری یک گروپ «۹» نفری اختطافچیان و رهایی یکتن از قید آنها در ولایت ننگرهار!

دستگیری یک گروپ «۹» نفری اختطافچیان و رهایی یکتن از قید آنها در ولایت ننگرهار!