تاریخ نشر: حوت ۲۵, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ولسی جرگه در نخستین جلسۀ کاری، نایب دوم و نایب منشی خویش را برگزید.

در جلسۀ عمومی ولسی جرگه که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی برگزار شد، نخست رئیس ولسی جرگه آغاز سال چهارم تقنینی دورۀ شانزدهم شورای ملی را تبریک گفته؛ اظهار امیدواری نمود که ولسی جرگه بتواند در این دورۀ اجلاس، به امور محوله رسیده گی لازم و بموقع نماید.

رئیس ولسی جرگه با اشاره به اصول وظایف داخلی مجلس مبنی بر تعیین هیئت اداری، گفت که برگزاری انتخابات به خاطر گزینش هیئت اداری از اولویت های ولسی جرگه می باشد که قبل از بحث روی سایر مسائل و موضوعات دیگر، باید انجام شود. رئیس ولسی جرگه از اعضای مجلس خواست تا نامزدان احراز پست نیابت اول، نیابت دوم، منشی و نیابت منشی رسماً اعلام آماده گی نمایند.

پس از آن، عبدالظاهر قدیر و میرویس یاسینی برای احراز کرسی نیابت اول، داکتر محمد صالح سلجوقی و نعمت الله غفاری برای احراز کرسی نیابت دوم، انجنیر سید اکرام و عبدالقادر قلاتوال در پست منشی و عرفان الله عرفان تنها نامزد نیابت منشی ولسی جرگه، درخواست های  شان را به رئیس ولسی جرگه، ارائه کردند.

از اینکه برای احراز کرسی نیابت منشی تنها عرفان الله عرفان ثبت نام نمود، رأی گیری علنی انجام شد که آقای عرفان با اکثریت آراء برای بار دوم به صفت نایب منشی ولسی جرگه تعیین گردید.

در ادامۀ جلسه، نخست نامزدان کرسی های نیابت اول، نیابت دوم و منشی ولسی جرگه هر کدام برنامه های شان را ارائه نمودند و سپس، وکلاء به پای صندوق های رأی رفتند.

در جلسه، تعداد اعضای حاضر 201 تن بودند که آرای لازم برای احراز کرسی های هیئت اداری 101 رأی پیشبینی گردید.

پس از شمارش آراء، میرویس یاسینی با اخذ 65 رأی  تأیید و عبدالظاهر قدیر با گرفتن 82 رأی تأیید هیچ کدام نتوانستند آرای لازم برای احراز کرسی نیابت اول را به دست آورند.

از سویی دیگر، داکتر محمد صالح سلجوقی با گرفتن 105 رأی تأیید موفق به احراز کرسی نیابت دوم گردید و نعمت الله غفاری نامزد دیگر این پست 66 رأی تأیید به دست آورد.

انجنیر سید اکرام با اخذ 82 رأی تأیید و عبدالقادر قلاتوال با کسب 57 رأی تأیید هیچ یک نتوانستد آرای لازم برای احراز کرسی منشی ولسی جرگه را کسب کنند.

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ضمن تبریکی به نایب دوم و نایب منشی ولسی جرگه، از داوطلبان نامزدی پست های نیابت اول و منشی ولسی جرگه خواست که در جلسۀ عمومی فردا دوشنبه 26 حوت، کاندیداتوری شان را ابراز نمایند.

گزارشگر: خلیل ظریف

 

ولسی جرگه در نخستین جلسۀ کاری، نایب دوم و نایب منشی خویش را برگزید.

ولسی جرگه در نخستین جلسۀ کاری، نایب دوم و نایب منشی خویش را برگزید.