تاریخ نشر: حوت ۲۴, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

خنثی سازی مواد انفجاری تعبیه شده در تصاویر کاندیدان ریاست جمهوری در ولایت فاریاب!

به گزراش افق حلقات تروریستی بیرون از مرز با حمایت یکی از سازمانهای استخباراتی منطقه  قصد داشتند تا با استفاده از مواد انفجاریه که به سیستم نهایت پیشرفته عیار و در تصاویر کاندیدان ریاست جمهوری و معاونین شان جابجا گردیده بود و میخواستند با استفاده از تصاویر و لوحه های تبلیغاتی مملو از مواد انفجاریه یکی از جلسات کمپاین  انتخاباتی کاندیدان را در شهر میمنه ولایت فاریاب مورد حمله تروریستی قرار دهند.

که خوشبتختانه بالاثر سعی و تلاش خستگی ناپذیر منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی پلان خصمانه دشمنان صلح و ثبات افغانستان خنثی و «4» تن عامل آن با مقدار فوتو های مملو از مواد انفجاریه بازداشت گردیدند.

ریاست عمومی امنیت ملی از تمام ستاد های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و مسوولین امنیتی شان تقاضا بعمل می آورد تا همچو شیوه و میتودهای جدید تروریستی را  جدی مدنظر داشته، در صورت برخورد با چنین موارد ارگان های امنیتی را در جریان قرار دهند.

خنثی سازی مواد انفجاری تعبیه شده در تصاویر کاندیدان ریاست جمهوری در ولایت فاریاب!

خنثی سازی مواد انفجاری تعبیه شده در تصاویر کاندیدان ریاست جمهوری در ولایت فاریاب!