تاریخ نشر: حوت ۲۱, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ترور فرمانده پیشین جهادی درهرات

شادی خان یکتن از فرمانده هان  سابق جهادی توسط افراد مسلح ناشناس درشهر هرات  به قتل رسید. مقامهای امنیتی میگویند: این فرد حوالی ظهرروز چهارشنبه درمنطقه فرقه 17 سابق  شهر هرات هدف گلوله باران افراد موترسایکل سوارقرارگرفته است.

مقامهای امنیتی درولایت هرات ازکشته شدن یکتن ازقوماندانان سابق جهادی درولایت هرات خبرمیدهند.

گفته میشود: این فرد را شادی خان نام داشته است وباشنده اصلی ولسوالی اوبه هرات میباشد، درشرق شهرهرات هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرارگرفت وکشته شد.

یک مقام معتبرمحلی که خواست نامی ازوی نبریم گفت: این حادثه درمنطقه فرقه 17 سابق هرات رخداده است که مهاجمین پس ازتیراندازی بالای این قوماندان سابق جهادی موفق به فرارازمنطقه گردیده اند.

به گفته مقامها: تحقیقات ارگانهای کشفی به منظورشناسایی وبازداشت عاملین این قضیه آغازگردیده است.

تا به حال مسئولیت قتل این قوماندان اسبق جهادی را کسی بدوش نگرفته است.

ترور فرمانده پیشین جهادی درهرات

ترور فرمانده پیشین جهادی درهرات