تاریخ نشر: حوت ۲۱, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

راکت بی هدف طالبان ، شب هنگام جان 5 غیرنظامی را درغرب کشور گرفت

براثراصابت یک فیرموشک برخانه مسکونی درغرب شهرهرات 9 تن ازاعضای یک خانوده کشته وزخمی شده اند.

مقامهای محلی میگویند: این حادثه شب گذشته درولسوالی شیندند این ولایت بوقوع پیوسته است که درنتیجه 5 تن کشته وچهارتن دیگرزخم برداشته اند.

 مقامهای محلی درولسوالی شیندند هرات میگویند: افراد طالبان شب گذشته دوفیرمرمی راکت را بالای میدان هوایی شیندند انداخت کرده اند، که باعث کشته وزخمی شدن 9 تن ازافراد ملکی گردیده است.

عبدالحمید نورولسوال شیندند هرات  گفت: یک فیرازاین راکت ها که بالای میدان هوایی آن ولسوالی پرتاب شده بود،به یک خانه مسکونی که مربوط به حاجی امان الله درمنطقه نایف میباشد، برخورد نموده است که درنتیجه 5 تن کشته و چهارتن دیگرزخمی شده اند.

 ولسوال شیندند ،قربانیان این رویداد حادثه چهارطفل ویک زن  خواند وگفت:چهارطفل دیگرنیز زخمی گردیده اند.

البته یک راکت دیگر نیزبه نزدیکی تاسیسات میدان هوای هرات اصابت کرده که تلفات وخسارتی درقبال نداشته است

تاکنون طالبان دراین باره اظهار نظر نکرده اند.

راکت بی هدف طالبان ، شب هنگام جان 5 غیرنظامی را درغرب کشور گرفت

راکت بی هدف طالبان ، شب هنگام جان 5 غیرنظامی را درغرب کشور گرفت