تاریخ نشر: حوت ۱۸, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

18 ماه زندان مجازات دکتر تقلبی پاکستانی درهرات

دادگاه ابتدایی هرات یک شهروند پاکستانی را که جرم بازکردن مطب دکتری ونداشتن  تحصیلات  به یک سال وشش ماه زندان مجازات نمود.

به گزارش خبرگزاری افق  دادگاه هرات بعد ازبررسی پرونده یک تبعه پاکستانی وی را به 18 ماه زندان مجازات نمود

جرم این فرد ، ورود غیر قانونی به افغانستان ،بازکردن مطب دکتری در یکی ازمناطق هرات ونداشتن  تحصیلات عنوان شده است

18 ماه زندان مجازات دکتر تقلبی پاکستانی درهرات

18 ماه زندان مجازات دکتر تقلبی پاکستانی درهرات