تاریخ نشر: حوت ۱۷, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

اتحادیه مواد نفتی هرات /فیصله اخیر شورای وزیران درمورد ممنوعیت نوعی مواد نفتی غیر عادلانه است.

به گزارش خبرگزاری افق ازشهر هرات در غرب کشور اتحادیه تیل فروشان و اتاق تجارت ولایت هرات فیصله اخیرشورای وزیران کشور را  که به منظور ان مبنی ورود « تیل 05 و A80 »  ممنوع قرار داده شده است  را غیرعادلانه عنوان نمودند.naft

 شماری ازتجار دریک نشست اعتراض امیز درمرکز اتاق های تجارت هرات ، اظهار داشتند: درجریان 13 سال اخیر   تیل (05 ، ای 80) وارد شده وموارد که بیانگر ضرر محیط زیست ویااجتماعی داشته باشد را مشاهده ننموده اند.

انان فیصله اخیر شورای وزیران را انحصاراین نوع مواد سوختی ازسوی حلقات سیاسی میدانند.

 به باور آنان «تیل 05» درتمام کشورهای آسیای میانه مورد استفاده قرارمیگیرد ولی درافغانستان بنابر به دلایل نامعلوم  ورود ان را ممنوع قرار دادند

دراین نشست همچنان اشاره به فرار سرمایه ها دراین بخش شد.

 شورای وزیران افغانستان  دراین اواخر فیصله نمودتا منبعد هیچ شرکت وارد کنندۀ مواد نفتی نمی تواند مواد نفتی بی کیفیت پرماگون و دیزل معیار «05» را وارد کشور سازد . دلیل شورای وزیران بی کیفیت بودن این نوع تیل عنوان شده است .

اتحادیه مواد نفتی هرات /فیصله اخیر شورای وزیران درمورد ممنوعیت نوعی مواد نفتی غیر عادلانه است.

اتحادیه مواد نفتی هرات /فیصله اخیر شورای وزیران درمورد ممنوعیت نوعی مواد نفتی غیر عادلانه است.