تاریخ نشر: حوت ۱۷, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

انتظارات و توقعات مردم هرات از نامزدان ریاست جمهوری در یک نشست بررسی شد

به گزراش افق داکتر داوود مرادیان رییس انیستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان گفت:دراین  نشست کارشناسی “انتظارات هرات از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری” سال 1393در شهر به بررسی گرفته شد.1012087_626715704066282_1035164012_n

به گفته آقای مردادیان هدف از برگزاری این نشست، بررسی کارشناسانه انتظارات و توقعات رای دهندگان هرات از نامزدان ریاست جمهوری و یافتن راهکارهای عملی برای انسجام وارایهء این انتظارات میباشد.

آقای مرایان افزود در این کنفرانس، کارشناسان ، نماینده های کاندیداهای ریاست جمهوری، استادان برجسته دانشگاه و فعالین جامعه مدنی اشتراک داشتند

مرادیان تاکید کرد پس از جمع آوری انتظارات و توقعات مردم هرات ، به صورت کتبی به رییس جمهور آینده کشور داده میشود و همچنان از طریق رسانه نیز نشر میگردد.

رییس انیستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان افزود بعداز برنده شدن یکی از نامزدان ریاست جمهوری این انتظارات مردم پی گیری میگردد

انتظارات و توقعات مردم هرات از نامزدان ریاست جمهوری در یک نشست بررسی شد

انتظارات و توقعات مردم هرات از نامزدان ریاست جمهوری در یک نشست بررسی شد