تاریخ نشر: حوت ۱۶, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

بهره برداری از5طرح ساختمانی در ولسوالی مقرولایت بادغیس

این پروژه ها به از ارزش 2 ملیون و 955 هزار و 650 افغانی کمک مالی و تخنیکی برنامه ثبات وزارت احیا و انکشاف دهات به هدف کاهش منابع بی ثباتی در این ولسوالی به پایه اکمال رسیده است.

به گزارش خبرگزاری  افق درمراسم افتتاحیه و بهره برداری از این پروژه ها مقامات محلی، نمایندگان اداره احیا و انکشاف دهات ، بزرگان قومی، اهالی مناطق یادشده و اعضای شوراهای مردمی و انکشافی اشتراک داشتند.

حاجی عبدالهادی بادغیسی ولسوال مقر میگوید که پروژه های یاد شده شامل اعمار پلچک ها و بازسازی کانال های آبیاری میباشد که در مناطق فقیر نشین و نا امن جکنه، جهان دوستی، نیازی ها، زاد نصیر و خم عباسی به بهره برداری سپرده شد.

به گفته وی در جریان اعمار این پروژه ها زمینه کار برای ده ها تن از باشندگان این مناطق فراهم گردیده است.

مسوولین اداره احیا و انکشاف دهات میگویند که این پروژه ها بنابر خواست خود باشندگان محل به هدف کاهش منابع بی ثباتی تطبیق شده است.

ولسوال مقر میگوید که اخیرا با تطبیق پروژه های انکشافی در اینولسوالی باشندگان محل با دولت همکاری بیشتر نموده و نسبت به قبل روابط میان مردم و دولت به گونه بهتر برقرار میشود.

برنامه ثبات یکی از پروگرام های جدید وزارت احیا وانکشاف دهات میباشد که از دوسال به اینسو در ده ولسوالی کلیدی ولایات بادغیس، هرات، فراه و غور به هدف کاهش منابع بی ثباتی ، تقویت و ظرفیت سازی نهاد های دولتی و بهبود روابط میان مردم و دولت فعالیت میکند.

بهره برداری از5طرح ساختمانی در ولسوالی مقرولایت بادغیس

بهره برداری از5طرح ساختمانی در ولسوالی مقرولایت بادغیس