تاریخ نشر: حوت ۱۴, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

یک زن افغان جایزه شجاعت زنان جهان را بدست اورد

به گزراش افق  روز سه شنبه  در مقروزرات خارجه امریکا  وبا حضور میشل اوباما  همسر ریس جمهور امریکا  مراسم  اهدای جایزه  زنان شجاع   جهان برگزار گردید و از کشور افغانستان خانم دکتورس  نسرین اوریاخیل در بین ده زنی قرار گرفت که جایزه شجاعت زنان در جهان را بدست آوردند.

نسرین اوریا خیل مدیره شفاخانه ولادی نسایی در کابل می باشد.

میشل اوباما خانم رییس جمهور امریکا دیروز در مراسمی که به منظور اهدای این جایزه ترتیب شده بود گفت این زنان چنان موجی را در جهان ایجاد کرده اند که به هر سمت جهیده است.

این مراسم در وزارت خارجه امریکا ترتیب شده بود و نسرین اوریا خیل در صحبت های خود از تلاش های زنان افغان در 12 سال گذشته ستایش نمود:

« من خودم تجربه کردم که زنان افغان در شرایط دشوار برای مدتی طولانی از حقوق ابتدایی و بنیادی که خداوند به آنها اهدا کرده است محروم بودند. ولی بازهم با امید زیاد و اراده قوی و به کمک جامعه جهانی ما توانستیم تغییرات بار آوریم و در 12 سال گذشته دست آوردهای زیادی داشتیم. »

اهدای جایزه شجاع ترین زنان در جهان در سال 2007 از سوی وزارت خارجه امریکا ایجاد شد. این جایزه به کسانی داده می شود که برای صلح، عدالت، حقوق بشر، ایجاد مساوات جنسی و تقویه زنان گام خاص شجاعانه برداشته باشند.

یک زن افغان جایزه شجاعت زنان جهان را بدست اورد

یک زن افغان جایزه شجاعت زنان جهان را بدست اورد