تاریخ نشر: حوت ۱۴, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دولت امریکا در بودجه سال 2015 وزارت دفاع خود 79 میلیارد دالر برای افغانستان اختصاص داده است

به گزارش افق وزارت دفاع امریکا در بودجه سال 2015 خود 79 میلیارد دالر را برای مصارف قوای خود در افغانستان اختصاص داد.

وزارت دفاع امریکا روز سه شنبه اظهار داشت این بودجه ثابت نیست چون تا کنون معلوم نیست که بعد از سال 2014 قوای امریکا در افغانستان حضور خواهند داشت یا خیر.

امریکا می خواهد پیمان همکاری امنیتی را با افغانستان امضا کند و به اساس چنین یک توافق در حدود 10 هزار سرباز امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند تا به قوای افغان تعلیم بدهند و برضد تروریستان مشکوک در افغانستان مبارزه کنند.

ولی رییس جمهور افغانستان حامد کرزی این پیمان را امضا نکرده است.

مقامات امریکایی می گویند اگر این سند امضا نشود امریکا تمام قوای خود را از افغانستان خارج خواهد کرد.

دولت امریکا در بودجه سال 2015 وزارت دفاع خود 79 میلیارد دالر برای افغانستان اختصاص داده است

دولت امریکا در بودجه سال 2015 وزارت دفاع خود 79 میلیارد دالر برای افغانستان اختصاص داده است