تاریخ نشر: حوت ۱۳, ۱۳۹۲
خبرها / منطقه | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

یک مقام معارف ایران:نسل باسواد درافغانستان به نفع ایران است

باوجود شهریه نسبتآ سنگین وضع شده درمدارس ایران  سالیانه  افغانستانی ها این هزینه را می پردازند تا فرزندان شان ازسواد بهره مند شوند .

ورود اتباع خارجی درایران  به مدارس  این کشور درسال که با هزینه نقدی با همان شهریه به همراست .وگاها سبب شده تا خانواده ها شدیدترین وضعیت بد اقتصادی را تحمل کنند تا این هزینه برای پرداخت به بانک به منظور ثبت نام فرزندان شان درمدارس فراهم شود.

محمد جواد داروعی غلامی مدیر آموزش وپرورش ناحیه 5 ولایت مشهد درنشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه های افغانستانی گفت: ناحیه 5 مشهد بزرگترین  مرکز اموزشی اتباع افغانستان درمشهداست که ازمجموع نزدیک به 60 هزار دانش اموز  اتباع افغانستان دراستان مشهد بیشتر شان دراین ناحیه مصروف اموزش علوم ابتدایی ومتوسطه هستند

اقای غلامی تصریح نمود: نگاه مدرسین  ایرانی به  اتباع افغانستان درمدارس این کشور، اداری نبوده ، بلکه  انسانی وبرمبناع اعتقادی درجریان است.

به باور وی  نظام ایران ازابتدا حضور مهاجرین به ایران  به توانمند سازی جهان اسلام وکشوری در همسایگی ایران  تمرکز کرده بود وبا ایجاد کانون های  فرهنگی وتربیتی تکلیف خود را به پیش برده است.وبرداشت فرهنگیان از نسل جدید افغانستان این است که  

نسل باسواد افغانستان  به نفع ایران است  وتاثیر زیادی درتقویت مشترکات  دوملت درشرایط کنونی به دنبال خواهد داشت.

بعد ازدیپلم  زمینه اموزشی دربخش تربیه معلم هم فراهم شده تا درصورت برگشت به کشورشان درحوزه اجتماعی وفرهنگی  آماده  شوند

مطابق نظام اموزشی درایران اتباع خارجی نیز باید شهریه ورود به مکاتب هرسال مطابق شرایط پرداخت کند که هر دانش اموز موظف است 200 هزار تومان معادل چهار هزار افغانی بپردازد که دربیشتر موارد برای سرپرست دانش اموزش قابل پرداخت نبوده است ویاهم سرگردان دنبال نهادهای خیریه شدند.

 درصحبتی که با شماری ازمهاجرین خبرنگارافق انجام داده است ، مشخص شده که گرانی درایران ونرخ ثابت کارگری  وعدم ثبات امنیتی درافغانستان ازسوی دیگر برمشکلات انان افزوده است واین همه گاها باعث شده که  نتوانند شهریه فرزندان شان برای ورود به مکاتب درایران بپردازند

ازسوی دیگراین مقام اداره معارف در ولایت مشهد ایران پرداخت شهریه  ازسوی مهاجرین را می پذیرد ومدعی است که  درمواردی بعد ازبررسی  تخفیف  صورت میگیرد باانکه پرداخت شهریه  یک اصل است که اتباع ایران را نیز شامل می شود.

این مقام اداره معارف ولایت مشهد ایران این موضوع را هم  پذیرفت که  دانش اموزان افغانستانی  با معیارها واصول اموزشی تربیتی ایران اماده میشود درصورتیکه وزارت معارف افغانستان بسته های افغانستان شناسی را اماده سازد ، همکاران وی درسطح ولایت ازهیچ گونه همکاری دریغ نخواهد کرد .

این مقام معارف درولایت مشهد ایران مشکلات پناهندگان ازلحاظ اقامت  کار وزارت داخله کشورش دانست وگفت : تازمانیکه علاقمندی درمیان نسل مهاجر افغانستانی وجود داشته باشد اداره معارف اماده است تا زمینه اموزش  فراهم سازد.

نزدیک به 60 هزار دانش اموزش افغانستانی تنها درولایت مشهد ایران  درمقاطع مختلف اموزشی  مصروف فراگیری علوم می باشند.

یک مقام معارف ایران:نسل باسواد درافغانستان به نفع ایران است

یک مقام معارف ایران:نسل باسواد درافغانستان به نفع ایران است