تاریخ نشر: حوت ۱۱, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

خنثی سازی پلان بزرگ حملات انتحاری و تهاجمی شورای کویته در شهر کابل!

به گزراش افق یک گروپ چهار نفری تروریستان که بدستور حاجی عبدالهادی مسؤول محاذ فدائیان شورای کویته پلان سازماندهی و انجام حملات انتحاری، تهاجی و انفجاری را بالای تأسیسات ملکی و نظامی در ساحه قرغه و ششدرک شهر کابل داشتند قبل از رسیدن به هدف توسط مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی همراه با واسکت های انتحاری، یونیفورم نظامی، سلاح و مقدار زیادی مواد انفجاریه از ناحیه پنجم شهر کابل دستگیر گردیده اند.

افراد دستگیر شده هر یک:

– میرویس فرزند محمد عارف باشنده ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک، وظیفه سازمانده حملات انتحاری.

– سیدمعصوم فرزند محمد شریف باشنده ولسوالی چک ولایت میدان وردک، وظیفه فرد انتحاری.

– محمدعثمان فرزند محمد عارف، باشنده ولسوالی چک ولایت میدان وردک، وظیفه فرد انتحاری.

– اجمل فرزند فضل الرحمن، باشنده ولسوالی چک ولایت میدان وردک، وظیفه فرد انتحاری، درجریان تحقیقات ابتدائی اعتراف نموده اند که تعلیمات نظامی و استعمال واسکت های انتحاری را در منطقه بای پاس شهر کویته در مرکز تروریستی قوماندان راشدی و حاجی عبدالهادی مسؤول محاذ فدائیان شورای کویته فرا گرفته اند.

خنثی سازی پلان بزرگ حملات انتحاری و تهاجمی شورای کویته در شهر کابل!

خنثی سازی پلان بزرگ حملات انتحاری و تهاجمی شورای کویته در شهر کابل!