تاریخ نشر: دلو ۳۰, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

رئیس جمهور کرزی: مولوی عبدالرقیب تخاری وزیرمهاجرین رژیم طالبان قربانی راه صلح گردید

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان کشته شدن مولوی عبدالرقیب تخاری عضو تحریک اسلامی طالبان را محکوم کرد و وی را قربانی آشکار در راه صلح دانست.

مولوی عبدالرقیب تخاری وزیر اسبق امور مهاجرین حکومت طالبان که حامی صلح و تفاهم در افغانستان بود، پس از اشتراک در مذکرات اخیر صلح در دوبی که تحت ریاست ملا آغا جان معتصم آغاز گردیده بود، به پشاور بازگشت و دیروز در آنجا به شهادت رسید.

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در حالیکه کشته شدن موصوف را شدیداً محکوم می کند، یکبار دیگر تمام اعضای تحریک اسلامی طالبان را برادرانه خطاب کرده، از آنان می خواهد که به کشور شان برگردند و در فضای امن در داخل کشور با شورای عالی صلح مذاکرات را انجام دهند، زیرا هیچ افغانی در خارج امنیت واقعی ندارد، خصوصاً آن عده افغانهای وطن دوست که در کشور شان خواهان صلح و امنیت هستند و برای این هدف کار می کنند.

همچنان رئیس جمهور کشور از تلاش های تحریک اسلامی طالبان تحت ریاست ملا آغا جان معتصم که در این اواخر در راه صلح و تفاهم آغاز شده، استقبال می کند و آنرا برای مردم افغانستان که از جنگ و بدبختی خسته شده اند و کشور شان در حال گذار از مراحل جدید سیاسی است، یک مژده خوب می داند.

رئیس جمهور کشور آرزومند است که تلاش های صلح کاملاً موفق شود و آرزو دارد که تمام رهبران تحریک طالبان در رابطه به پروسه و مذاکرات صلح در کشور شان اقدام نمایند تا مردم شانرا از صلح و آرامش بهره مند سازند.

رئیس جمهور کرزی مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را برای خانواده مولوی عبدالرقیب تخاری که جنازه اش امروز در کشورش با احترام به خاک سپرده شد، ابراز می کند و برای آنان از درگاه خداوند (ج) صبر جمیل تمنا می کند.

رئیس جمهور کرزی: مولوی عبدالرقیب تخاری وزیرمهاجرین رژیم طالبان قربانی راه صلح گردید

رئیس جمهور کرزی: مولوی عبدالرقیب تخاری وزیرمهاجرین رژیم طالبان قربانی راه صلح گردید