تاریخ نشر: دلو ۲۹, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

وزیر اسبق امور مهاجرین حکومت طالبان مولوی عبدالرقیب تخاری کشته شد

به گزارش  افق وزیر اسبق امور مهاجرین حکومت طالبان مولوی عبدالرقیب تخاری  امروز در شهر پشاور به قتل رسید.
ملا آغا جان معتصم یکی از رهبران طالبان طی یک اعلامیه یی از کشته شدن مولوی عبدالرقیب تخاری اظهار تاسف کرد.
در این اعلامیه وی از تمام جهت های افغان یکبار دیگر تقاضا کرده است که از طریق پایان بخشیدن به اختلافات شان، راه مصلحت و مصالحه را در پیش گیرند.
وی در این اعلامیه افزوده است: از جامعه جهانی و کشور های همسایه می خواهیم که از طریق مصلحت ملی در افغانستان در قسمت برقراری صلح دایمی و ثبات با خلوص قلبی همکاری نمایند و تمام جوانب ذیدخل را به طور جدی تشویق نمایند که در یک پروسه جامع صلح شریک شوند.
در این اعلامیه آمده است که اگر جهت های دخیل و جامعه جهانی مسئولیت های خویش را در ارتباط به صلح و مصالحه درک نکنند ما هراس داریم که خدا ناخواسته به بدبختی جدید دچار خواهیم شد.
گفتنی است که مولوی عبدالرقیب تخاری می خواست با پروسه صلح همکاری کند و به همین منظور چندی قبل تحت ریاست ملا آغا جان معتصم در جلسه دوبی اشتراک کرده بود که  قبل از آغاز مذاکرات صلح با شورای عالی صلح افغانستان، موصوف به شهادت رسید.
در این اواخر تعدادی از سران دیگر طالبان که تمایل برای مذاکرات صلح داشتند نیز توسط سازمان های استخباراتی بیگانه به شهادت رسیده اند.

وزیر اسبق امور مهاجرین حکومت طالبان مولوی عبدالرقیب تخاری کشته شد

وزیر اسبق امور مهاجرین حکومت طالبان مولوی عبدالرقیب تخاری کشته شد