تاریخ نشر: دلو ۲۸, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

جلو گیری از حمله انفجاری بالای یکتن از اعضای ولسی جرگه در ولایت غور!

محترم کرام الدین «رضا زاده» نماینده مردم ولایت غور در ولسی جرگه که جهت سپری نمودن رخصتی های  زمستانی بمنظور بازدید و ملاقات با موکلین خویش به شهر چغچران مرکز ولایت غور سفر نموده بود،

تروریستان پلان داشتند تا با استفاده ازیک حلقه ماین که به سیستم های ریموتی، فشاری و کنترولی عیار گردیده بود، آقای کرام الدین«رضا زاده» نماینده مردم ولایت غور در ولسی جرگه و سه تن از متنفذین ولایت

غور هر یک: حاجی عبدالرحمن، رضا و ملامحمود را در شهر چغچران مرکز ولایت غور مورد حمله انفجاری قرار دهند که خوشبختانه قبل از رسیدن به هدف شان توسط موظفین ریاست عمومی امنیت ملی یکتن

از سازمانده آن بنام محب الله فرزند سعیدیار باشنده قریه گاش سنگی بره خانه مربوط مرکز ولایت غور را باالفعل با یک حلقه ماین بازداشت نموده اند.

فرد بازداشت شده در جریان تحقیقات ابتدائی به جرم خویش اعتراف و قضیه تحت تحقیق و بررسی بیشتر قرار دارند.

جلو گیری از حمله انفجاری بالای یکتن از اعضای ولسی جرگه در ولایت غور!

جلو گیری از حمله انفجاری بالای یکتن از اعضای ولسی جرگه در ولایت غور!