تاریخ نشر: دلو ۲۸, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کانکور در هرات به علت فروش سوالات لغو شد.

این رخداد در تاریخ آزمون کانکور در هرات بی سابقه است
آنطوری که هیئت کانکور امروز در کنفرانس خبری گفت: 42 تن از شاگردان لیسه استاد ریاض، یک خانم و یکی از مسوولان این لیسه توسط ریاست امنیت ملی به اتهام بیرون کردن سوالات کانکور بازداشت شدند
گفته می شود این سوالات از کابل به دست این افراد افتاده است
هیئت کانکور اعلام کرد که این آزمون سرنوشت ساز برای مدت نامعلوم به تعویق افتاده است
هزاران  داوطلب کانکور حالا در هرات بی سرنوشت اند

کانکور در هرات به علت فروش سوالات لغو شد.

کانکور در هرات به علت فروش سوالات لغو شد.