تاریخ نشر: دلو ۲۷, ۱۳۹۲
خبرها / مصاحبه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

آخرین عسکر نظامی شوروی:هرات شهرمن وافغانستان کشورم است !

باخرتدین عسکر نظامی بازمانده از ارتش شوروی سابق درافغانستان است که بعد از مسلمان شدن درجریان اسارت  بایک دختر افغان ازدواج نمود ودیگر به کشور بازنگشت.

در شمال شهر هرات دریک ساختمان که بنام موزیم جهاد دراین شهر معروف است  تنها بازمانده ارتش روسیه ، بعنوان کارمند ارشد این موزیم مصروف به کار است  با لباس وگویش محلی  کمتر کسی متوجه میشود که او یک نظامی ارتش شوروی است .

 این مرد خود را “خاکیموف باخرتدین شاراپوویچ”  معرفی میکند  ومیگوید: ازپدر ومادر اوکراینی به دنیا امده است وقبلا به دین کاتولیک بوده است، پدر ومادرش ازنظامیان سابق بوده و.بهمین منظور وی  درجوانی درسال 1362 داوطب درصفوف نظامیان شوروی افغانستان امد وبعنوان توپچی در فرودگاه  نظامی شیندند” درنبرد علیه مجاهدین افغان اشتراک نمود.

 “خاکیموف باخرتدین شاراپوویچ”  میگوید وقتی  ازناحیه سر زخمی شده بودم ومدت سه ماه کامل دربستر تداوی مردم محل در شهرستان شیندند بودم. ودراین مدت تنها ازمشروبات الکلی مرا باز میداشتند وتنها دلیل شان هم این بود که  انها مسلمان هستند ونوشیدن شراب دراسلام حرام است . تاانکه نخوردن شراب برایش عادت شد، وکم کم ازمریضی هم بهبود یافت.

برخورد انسان دوستانه  مجاهدین  دردروان اسارت باعث شد تا دین اسلام را به رضایت قلبی خود قبول کند .

ابتدا به زبان فارسی نمی فهمیدم وتصورم این بودکه  حتما به جرم کشتن مجاهدین درجنگ قصاص خواهم شد،اما تصورم اشتباه بود.

وی میگوید : بعد مسلمان شدن،همرزم مجاهدین شده وبرعلیه روسها به نبرد اماده داده ،تازمان خروج روس ها ازافغانستان.

وی میگوید بارها درزمان حکومت  طالبان بازداشت شد وبعد ازمدتی رها شده اما هیچگاه قصد ترک افغانستان رانکرده است .

به گفته وی بارها نماینده روسیه درافغانستان واعضای خانواده وی درخواست بازگشت به  روسیه را نمودند اما وی بنا به پی پردن حقانیت اسلام وانسانیت  وساده زیستی مردم افغانستان نخواسته است به کشورش برگردد.

 این بازمانده  ارتش شوروی که بعد ازمسلمان شدن  اسم “شیخ عبدالله ” را به خود اختیار کرد  واکنون 56 سال عمر دارد ،

به گفته وی سخترین شرایط زندگی وی درزمان حاکمیت طالبان بوده است  ودران مدت در منطقه “زیرکوه ازتوابع شهرستان شیندند در 160 کیلومتری غرب شهر هرات زندگی کرده است

 

شیخ عبدالله میگوید : مردم محل بعد ازمسلمان شدن وخروج روسها ازافغانستان یک خانم افغان را به عقد نکاح وی درآوردند وتمامی مصارف عروسی اش را دران زمان راپرداختند . که بعد ازسالها زندگی درکنار هم ،خانم اش وفات نمود و ثمره ازدواج انها یک دختر باقی ماند.

نظامی سابق ارتش روسیه که اکنون ازمحبوبیت خاص درمیان دوستان واشنایان افغان خود برخوردار است میگوید: باگذشت 28 سال ازهمزیستی با افغانستانی هاخاطره خوبی دارد و تازنده است درهرات خواهد ماند وبعد ازمرگ هم درهمین شهر دفن خواهد شد.

 

سرباز سابق ارتش شوروی که اکنون درموزیم جهاد درشهر هرات کارمیکند میگوید: به تازه گی یک خانم جوان دیگر که حافظ قران است رابعد عقد نکاح درآورده وزندگی تازه ی شروع کرده است وهیچ گاه مایل نیست به کشورش برگردد وخود را افغان ویک مسلمان میداند.

 

به گفته ،کمیته جستجوی سربازان ناپدید شده اتحاد جماهیر شوروی سابق،  به غیر از شیخ عبدالله ، دو سرباز این کشور در ولایت غور ونیمروز زندگی می کنند  وشماری دیگر هم بعد ازشناسایی  درولایت های پنجشیر، تخار، بدخشان و دیگر ولایت های شمالی و جنوبی به روسیه برگشتند  وتعدادی هم همانند شیخ عبدلله  بازگشت را نپذیرفتند وزندگی درافغانستان  را ترجیح دادند.

آخرین عسکر نظامی شوروی:هرات شهرمن وافغانستان کشورم است !

آخرین عسکر نظامی شوروی:هرات شهرمن وافغانستان کشورم است !