تاریخ نشر: دلو ۲۵, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / منطقه | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق(روسیه امروز) نسبت به نیروهای ناتو در افغانستان صادق تر بودند

جنرال عتیق الله امرخیل از افسران حکومت های گذشته و کارشناس امور نظامی افغانستان می گوید که نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق نسبت به نیروهای ناتو در امور افغانستان صادق تر بودند.amar khil

به گزارش افق به نقل از بخدی این کارشناس نظامی گفته است: نیروهای اتحاد جهاهیر شوروی سابق در افغانستان یک تیم ایدیولوژیک کارا و کار فهم بودند اما نظامیان امریکا صداقت لازم کاری را نسبت به افغانستان ندارند.
او می گوید که نظامیان شوروی‌ سابق یک تیم متعهد، سیاسی و تحصیلکرده را با خود به همراه داشتند که می‌خواستند نظریات و دیدگاه‌های شان را در جامعه افغانی تطبیق کنند.
جنرال امرخیل این موضوع را به مناسبت بیست و شش دلو سالروز خروج ارتش سرخ از افغانستان با خبرگزاری بخدی مطرح کرد.
بیست و شش دلو، سالروز خروج سربازان شوروی سابق از افغانستان است.
نیروهای شوروی سابق در سال 1358 هجری شمسی تهاجم گسترده ای را به افغانستان انجام دادند.
ارتش سرخ٬ در سال 1367 و پس از 9 سال حضور٬ آخرین سربازش را از افغانستان خارج کرد و پس از سه سال از این رویداد٬ حکومت داکتر نجیب از سوی گروه های مجاهدین سقوط کرد.
حضور نیروهای شوروی در افغانستان با اعتراض های گسترده مردم افغانستان روبرو شد و باعث شد که قیام ها و جنگهای مسلحانه بر علیه قشون سرخ شوروی و به حمایت مستقیم پاکستان و امریکا آغاز و فصل جدیدی با نام “دوران جهاد” در تاریخ مبارزات مردم افغانستان، شکل گیرد.
پس از شکست حکومت داکتر نجیب الله و به قدرت رسیدن مجاهدین جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شد که باعث مرگ صدها هزار تن٬ آوارگی میلیون ها افغان و ازبین رفتن تمامی زیربناهای افغانستان شد.
عامل بیداری مردم افغانستان
عتیق امرخیل، آگاه امور سیاسی و نظامی کشور، در مورد حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان و کارکرد این نیروها در زمان حضور آنها گفت: “حضور شوروی سابق به نیاز آنزمان و بنابر شرایط افغانستان و منطقه صورت گرفت که اگر استفاده درست می شد به نفع افغانستان می بود.”
به گفته جنرال امرخیل،حضور ارتش سرخ در افغانستان پیامدهای مثبت زیادی داشت اگرچه به گفته او این حضور پیامد های منفی نیز به همراه داشت.

او در این مورد گفت: جدی ترین پیامد مثبت، این بود که ملت افغانستان از یک خواب تاریخی بیدار شد و یک نوع تحرک اجتماعی را در افغانستان ایجاد کرد.
به گفته او اگر افغانستان توسط شوروی ها اشغال نمی شد، طبیعی بود که همان یک نواختی و بسته بودن سیاست در کشور ادامه پیدا می کرد.
حضوری به نفع مردم و اقتصاد کشور
عتیق الله امرخیل، می گوید که شوروی سابق در افغانستان کمک های چشم گیری در عرصه های مختلف از جمله، اقتصادی، آموزش و پرورش و سایر موارد دیگر انجام داده اند.
او افزود که اتحاد جماهیر شوروی در بخش زیر بناهای افغانستان کارهایی موثر انجام دادند که به گفته او ساخت تونل ها٬ مکروریان ها و بندهای برق از جمله این پروژه هاست.
اتحاد جماهیر شوروی سابق پروژه های بزرگی مانند خانه سازی، استیشن برق نغلو، تونل سالنگ، اسفالت سرکها در تمامی نقاط کشور، سیلوها، کارخانه های کود و برق مزار شریف و ده ها پروژه دیگر را ساخت.
به گفته جنرال امرخیل، اتحاد جماهیر شوروی در بخش نظامی کمک های چشم گیری برای افغانستان انجام داده که به گفته او در آن زمان اردوی افغانستان یکی از نیروهای قدرتمند در منطقه بود که سپس از سوی پاکستانی های این اردو به شکل سازماندهی شده ازبین رفت.
او تاکید کرد که در زمان شوروی سابق افغانستان، بهترین نیروی زمینی و هوایی مجهز را در اختیار داشت اما به باور امرخیل در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان تنها دسترسی به سلاح های خفیفه دارند.
امرخیل می گوید که امریکایی ها در امور افغانستان صادقانه کار نمی کنند و علاوه بر اینکه نیروهای امنیتی افغانستان را یک نیروی ضعیف نگه داشته بلکه زمینه فساد گسترده اداری را نیز در کشور رایج کردند.
او گفت: میلیاردها دالر برای افغانستان کمک شده از این ‍‍پول ها چقدر آن برای مردم مصرف شده؟ این پول ها را افراد مشخصی در جیب زدند و مقدار دیگر آن حیف و میل شده و مقدار دیگر آن از سوی نیروهای امریکایی دوباره از افغانستان خارج شده است.
او تاکید کرد که در حال حاضر وضع سیاسی و نظامی افغانستان به مراتب بدتر از زمان حضور نیروهای ارتش سرخ در افغانستان است.

نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق(روسیه امروز) نسبت به نیروهای ناتو در افغانستان صادق تر بودند

نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق(روسیه امروز) نسبت به نیروهای ناتو در افغانستان صادق تر بودند