تاریخ نشر: دلو ۲۵, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دو تن از عاملین انفجار در مدرسه ملاتره خیل واقع پلچرخی بازداشت گردید

دو تن از تروریستان مربوط گروه طالبان که با استفاده از یک حلقه ماین خود ساخت بشکه یی که به سیستم مبائیل عیار گردیده بود قصد ترور ملاتره خیل نماینده مردم در ولسی جرگه را داشتند، بعد از انفجار در مدرسه ملاتره خیل بازداشت گردیدند.

به گزارش خبرگزاری افق به نقل ازاعلامیه ریاست امنیت ملی کشور– عبیدالله مشهور به «ذبیر» باشنده قریه زرغون شهر ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر.سمیع الله به اسم مستعار«سهیل» باشنده قریه زرغون شهر ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر، فارغ دارالعلوم جنتیه ملاتره خیل واقع پلچرخی، در جریان تحقیقات ابتدائی به جرم خویش اعتراف و یادآور گردیده که قاری برهان یکتن از قوماندانان گروه طالبان در زرغون شهر ولسوالی محمد آغه یک حلقه ماین خود ساخت که در داخل ترموز آب بطور ماهرانه جاسازی گردیده بود، در اختیار ایشان قرار تا در موقع راه اندازی کمپاین انتخاباتی عبدالقیوم کرزی که در مدرسه ملا تره خیل برگزار میگردد، ملاتره خیل را مورد هدف قرار دهد.
ماین جاسازی شده قبل از خارج شدن ملاتره خیل از مدرسه در نزدیکی دروازه مدرسه انفجار نموده که از اثر انفجار آن دوتن از شاگردان مدرسه زخمی گردیدند.
عاملین انفجار از ساحه فرار و در نتیجه کار اوپراتیفی موظفین ریاست عمومی امنیت ملی یکتن آنان در ولسوالی محمد آغه و فرد دومی از مربوطات ناحیه هشتم شهر کابل توسط موظفین ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت گردید.

دو تن از عاملین انفجار در مدرسه ملاتره خیل واقع پلچرخی بازداشت گردید

دو تن از عاملین انفجار در مدرسه ملاتره خیل واقع پلچرخی بازداشت گردید