تاریخ نشر: دلو ۲۵, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

تهدید نامه ها عدم شرکت درانتخابات چاپ پاکستان درولایت بادغیس!

شهروندان ولایت بادغیس در400 کیلومتری جنوب شرقی شهر هرات این روزها ازبخش خبرنامه های  چاپ کشور پاکستان، با مطالب تهدید امیز ، عدم اشتراک اقشار مختلف مردم درانتخابات پیش رو ، درج شده است

به گزارش خبرگزاری افق شماری ازباشندگان ولسوالی مقر ولایت بادغیس می گویند:درجریان ده روز اخیر صدها نسخه چاپی بامطالب تهدید امیز رادریافت کرده اند که ازانان خواسته شده تا درانتخابات پیش رو شرکت ننمایند.

بنا  به گفته آنان  این نسخه های چاپی ازکه محتوای  وادرس ان مشخص است  درکشور پاکستان  چاپ وتوسط افراد وابسته به طالبان  بین اقشار مختلف مردم ولسوالی مقر توزیع  می شود.

محمدشاه حنظله ولسوال مقرضمن تایید این خبر معتقد است : نسخه های چاپی کار شورای کویته پاکستان است که همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری،  توسط افراد وابسته به گروه انان دراین ولسوالی توزیع شده است .

به گفته این مقام محلی دولت، تدابیر ویژه امنیتی روی دست گرفته شده وضریب نفوذ پذیری مخالفین  به منظور اخلال امنیت کاهش یافته واین روند کماکان ادامه خواهد داشت.ودرصدد بازداشت عوامل توزیع این نسخه های چاپی است.

 چندی پیش نیز مقامات امنیتی درولایت بادغیس ازفعالیت شورای کویته دراین ولایت خبرداده بود.

تهدید نامه ها عدم شرکت درانتخابات چاپ پاکستان درولایت بادغیس!

تهدید نامه ها عدم شرکت درانتخابات چاپ پاکستان درولایت بادغیس!