تاریخ نشر: دلو ۲۳, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

اعزام 400 عسکر پليس ازهرات براي تامين امنيت به ولايت هلمند

این افراد مسولیت تامین  امنیت نامن ترین مناطق ولایت هلمند  را برعهده خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار افق ازشهر هرات  ، چهارصد تن نيروهاي پليس ازشهر هرات  براي تامين امنيت روند انتخابات به ولايت هلمند درجنوب این کشور  اعزام شدند.

مقامهاي پليس ميگويند: وظيفه این گردان  400 نفري نيروهاي پليس ، تامين امنيت ستاد های انتخاباتی درولسوالی های  نا امن  “سنگين و نهرالسراج” درولایت هلمند خواهد بود.

جنرال سيد باقر مرتضوي فرمانده پليس امن ونظم عامه  درغرب افغانستان گفت: اين نيروهاي وظيفه دارند طي سه ماه آينده دردو ولسوالي سنگين ونهرالسراج هلمند امنيت ستاد های انتخاباتی را تامین امنیت کنند.

ولايت هلمند ازجمله ولايات نا امن درجنوب افغانستان بحساب می رود كه قبلا مقامهاي اين ولايت ازنامن بودن  شماری ازمراکز رای دهی وستادهای  انتخاباتی  خبرداد بودند

 

به گفته مرتضوي ، اين نيروهاي به هيچ وجه اجازه دخالت درروند انتخابات ويا طرفداري از كانديد خاصي را ندارند ودرصورت مشاهده اين گونه اعمال خلاف قانون با نيروهاي پليس متخطي برخورد خواهد شد.

 درجريان سال 1392 اين چهارمين گروه  از نيروهاي پليس هستند كه براي تامين امنيت عازم ولايت هلمند وقندهار ميشوند.

اعزام 400 عسکر پليس ازهرات براي تامين امنيت به ولايت هلمند

اعزام 400 عسکر پليس ازهرات براي تامين امنيت به ولايت هلمند