تاریخ نشر: دلو ۲۳, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

فساد گسترده و جعل اسناد توسط شهردار کابل آقای نواندیش

به گزارش افق به نقل از بخدی قیس حسن، رییس این کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان امروز  جهار شنبه  به خبرنگاران گفت که آقای نواندیش زمین‌های دولتی را در ساحه کوته سنگی و خوشحال خان شهر کابل، به شکل غیر قانونی به سیدجلال، سید جواد و سید ولی توزیع کرده است.
او همچنان می‌گوید که شهردار کابل به امضا و حکم خودش، چندین جریب زمین را در ناحیه 2 و 9 شهر کابل، به شکل غیرقانی به 59 و 94 میلیون افغانی به شرکت‌ها اجاره داده است.
آقای حسن تأکید کرد: “یافته‌های کمیسیون مواصلات و مخابرات نشان می‌هد که نواندیش، یک کیلومتر سرک را به یک میلیون دالر قرار داد کرده، در حالی که یک کیلومتر سرک در گذشته به 4 صدهزار دالر قرار می‌شد.”
جنجال بین کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان و شهردار کابل در مورد فساد اداری، غصب زمین‌های دولتی و جعل اسناد، دو سال پیش آغاز شد.
از آن زمان به این طرف هر دو جانب همدیگر را متهم به زیر پا گداشتن قوانین، می‌کنند.
در همین حال یونیس نو اندیش، شهردار کابل اتهام‌های کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان را رد کرد و گفت که مسوولان کمیسیون در غصب زمین دست دارد.
نواندیش، همچنان با اشاره به این که سخنان کمیسیون مواصلات و مخابرات تازگی ندارد افزود که اتهامات وارد شده علیه او پوچ و بی اساس است.
شهردار کابل از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواست که این قضیه را به طور دقیق بررسی کرده و طرف متهم را مجازات کنند.
اما قیس حسن، رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات پارلمان می‌گوید که شهردارکابل برای پنهان کردن فساداش، تلاش دارد که قناعت مقام‌های دولتی را بگیرد.
حسن، گفت که نواندیش چند روز پیش تعدادی از موسفیدان نزدیک به خویش را ازعربستان سعودی خواسته و به خانه‌ی رییس پارلمان فرستاده، تا از او حمایت کند.
فساد در شرکت هوایی آریانا
با این حال حاجی فرهاد صدیقی، عضو کمیسیون مخابرات و مواصلات مجلس نمایندگان در نشست خبری امروزی گفت که در شرکت هوایی آریانا و شرکت‌های مخابراتی فساد گسترده ای صورت گرفته است.
او می‌گوید که کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان در مورد فساد شرکت‌های یاد شده اسناد جمع آوری کرده و در آینده نزدیک آن را افشا می کند.
شرکت‌ هوایی آریانا، بزرگترین و قدیمی ترین شرکت هواپیمایی در کشور است که هر از گاهی خبرساز می شود.

فساد گسترده و جعل اسناد توسط شهردار کابل آقای نواندیش

فساد گسترده و جعل اسناد توسط شهردار کابل آقای نواندیش