تاریخ نشر: دلو ۲۰, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

آمریکا ۳۰۰ میلیون دالر به منظور کمک به بخش مواد غذایی افغانستان کمک کرد

گزارش روز یکشنبه حاکی است دولت ˈباراک اوباماˈ رییس جمهوری آمریکا یک بسته کمکی  ۳۰۰ میلیون دالری به افغانستان ارایه کرد.

به گزارش افق به نقل از خبرگزاری رویترز از کابل، آژانس توسعه بین المللی آمریکا این بسته را به منظور کمک به بخش مواد غذایی افغانستان و در تلاش برای افزایش درآمد دولت این کشور و پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی ظرف یک سال آتی ارایه می کند.

آمریکا درحالی از این بسته کمکی خبر داده است که ماه گذشته میلادی قانونگذاران آمریکایی با کاهش میزان کمک های غیرنظامی به افغانستان به نصف ، بی میلی فزاینده در کنگره آمریکا را به ادامه این کمک ها به افغانستان منعکس کردند.

این درحالی است که دولت اوباما همچنان به ˈحامد کرزیˈ رییس جمهوری افغانستان جهت امضا یک توافقنامه امنیتی دوجانبه که برای حفظ نیروهای آمریکایی دراین کشور پس از سال جاری میلادی لازم است، فشار وارد می کند.

امتناع رییس جمهوری افغانستان از امضای این توافقنامه موجب تیرگی روابط ˈواشنگتنˈ و ˈکابلˈ شده است.

آمریکا ۳۰۰ میلیون دالر به منظور کمک به بخش مواد غذایی افغانستان کمک کرد

آمریکا ۳۰۰ میلیون دالر به منظور کمک به بخش مواد غذایی افغانستان کمک کرد