تاریخ نشر: دلو ۱۸, ۱۳۹۲

جوانان هرات و انتخابات 93

هرات از جمله مناطق پرنفوس و  نسبتا امن افغانستان است که در انتخابات های گذشته سهم عمده ی در  ازدیاد رای داشته و در  دو دور پیشین حکومت نقش اساسی را در برگزاری انتخابات ایفا کرده است  که عمده ترین دست اورد ها در این زمینه  را می توان  در تلاش های  نسل جوان  این استان دید.

جوانان که بیشتر قشر تحصیل کرده جامعه را تشکیل می دهند فعالیت های مدنی و اجتماعی گسترده ی را انجام داده اند و در طول دوازده  سال گذشته نقش ارزنده ی در رشد فرهنگ ومدنیت در جامعه افغانستان  مخصوصن هرات داشته  اند و جایگاه ویژه ی نیز میان تحصیل کرده ها، هنرمندان وفرهنگیان  افغانستان و منطقه بدست اوردند

اما انطور که ما شاهد رشد فرهنگی،اقتصادی و هنری جوانان هرات بودیم کمر شاهد رشد سیاسی  جوانان انهم بشتر در  کارهای عملی بودهیم  که  ریشه ی این مسئله را می توان درچند موضوع زیر مشاهد کرد

  • دور بودن هرات از لحاظ جغرافیایی

  • متمرکز بودن قدرت مرکزی در دست

  • و عدم تلاش و انسجام هراتیان در برنامه ها و عملکرد های یک سان به نفع هرات

طوری که در دو انتخابات گذشته دیده شد نقش هرات در ازدیاد رأی بر جسته است و دست کم اکثریت مردم هرات در انتخابات های گذشته سهم فعال گرفته اند  اما در هر دور حکومت داری بی مهری و بی توجهی به هرات بیشتر شده و طوری که در اکثر موارد به گونه و اقعی به نیازها و ضروریات این شهر بزرگ کوچک دیده شده است.

اما حالا ایا مردم هرات دوباره در انتخابات به پیمانه سالهای گذشته شرکت خواهند کرد؟

امر مسلمی است؛ نکته قابل بحث هرات نیز همین مسئله است که مردم هرات با انکه در دو  دور انتخابات به شدت مورد بی مهری حکومت مرکزی قرار گرفتند اما تا هنوز امید شان را از دست ندادند و  در راستای ایجاد تغییرات در نظام اینده تلاش می کنند.

و حالا به موارد عمده ی که در بالا ذکر کردیم می پردازیم

یکی از دلایل عمده ی که هرات را همواره در معرض بی توجهی حکام مرکزی قرار داده است بحث دوری جغرافیای هرات از مرکز است طوریکه کمتر ما شاهد رفت و امد نمایندگان حکومت به این دیار بوده ایم و اگر واضع تر بگویم اینکه مرکزی های افغانستان مخصوصن حکام،هرات به عنوان مکان جغرافیای مستقل می دانند.از اینکه هرات از لحاظ فرهنگی ممکن استقلالیت داشته باشد اما از لحاظ سیاسی وابسته و تابع نظام مرکزی بوده است و همواره بی مهری های حکام را تحمل نموده است این باور غلط مرکزی های افغانستان باعث شده تا هرات کمتر مورد توجه و حمایت قرار داشته باشد.

تمرکز قدرت یکی از مشکلات عمده و اساسی برای کشور ما و کشور های چون افغانستان است.

تمرکز قدرت در افغانستان باعث شده است که مناطق که اماده رشد و ترقی بودند بخاطر عدم رشد ولایات دیگر که بنا بر هر دلیلی آماده رشد و پیشرف نیستند از رسیدن به قله های موفقیت و پیش رفت باز مانده اند

حساسیت ها و حسادت ها ی جمعی در مرکز  باعث شده تا ولایاتی چون هرات، بلخ، جلال آباد  به شدت به دید حسادت و نا همگونی دیده شود  و حکومت مرکزی از اینجا تلاش می کند تا بودجه مالی این ولایات را به شدت کاهش داده و  انرا به ولایات عقب افتاده و یا دسته سوم اختصاص دهد و در کنار اینکه از لحاظ اختصادی بودجه مالی به این ولایات بی توجه است از لحاظ ساختار امنیتی و سیاسی نیز این ولایات را بی بهره از انسان های زحمت کش نموده است  این در حالیست  که  بودجه عمده حکومت مرکزی از واردات و صادرات همین ولایات به دست می اید. ظاهرا این مسئله یکی از مشکلات عمده حکومت مرکزی و نظام متمرکز افغانستان در چند سال گذشته بوده است.

به طور قطح می توان گفت اگر نظام غیر متمرکز در کشور حاکم بود هر ولایت می توانست  با داشتن بوجه مشخص و عادلانه به اندازه ظرفیت خود رشد و پیشرفت کند.

مشکل عمده دیگر هرات همانا خود هراتیان هستند؛جمعی از انها با پیروی جدی از حکومت مرکزی هرات را به حال خود گذاشته وسیاست ها و اندیشه های نا خشنود انها را در مورد هرات بکار می بندند.

نبود انسجام سیاسی  در میان هراتیان خود یک محضل بزرگ همواره برای انیده هرات بوده است.

تک روی ها و خود خواهی های زور مندان  و قدرت مداران همواره باعث شده است که این شهر در انزوای درد انگیزی فرو رود و هر کس در پی به چوکی نشاندن افکار و اندیشه های شخصی و خانوادگی خود باشند. این مسئله نه تنها باعث بی برنامه گی و بی توجهی به هرات شده است بلکه باعث بروز اختلافات جدی در میان هراتیان  نیز شده است.

به هر حال جوانان هرات به انتخابات انیده چگونه می اندیشند؟

همکاری مردم هرات در دور گذشته با تیم حاکم و یا دیگران به فراموشی سپرده شده است و کمتر جوانان هراتی را می توان دیده با وجود داشتن اسناد معتبر تحصیلی توانسته باشند  جایگان کاری مناسبی در بین ولایات و مخصوصن در مرکز داشته باشند که تا حدودی بر علاقه مندی جوانان به انتخابات اثرات منفی گذاشت است.

اما با این وضع هم میتوان  امید وار بود که جوانان هرات نقش برازنده ی در انتخابات 93  کشور خواهند داشت. زیرا اکثریت تحصیل کرده های هرات به انتخابات باوردارند  و هنوز هم پای صندوق های رإی می روند  و دیگران را نیز در این زمینه تشویق می کنندو

هراتیان و جوانان هرات انتخابات انیده را یک روزنه ی امیدی دیگر برای هرات و تمام کشور می دانند و تلاش های جدی نیز در این زمینه از خود نشان داده اند.

 عمده ترین نکته برای جوانان هرات در حکومت اینده  این است که باید با کسی تفاهم نمایند  تا جایگاه هرات  در نظام  اینده را روشن سازد و نشود مانند مراتب قبلی که هرات در سخت ترین شرایط هیچ یاور و همدمی نداشت و همچنان وضیعت نا سالم کاری و تحصیلی برای جوانان هرات می توانند از موضوعات مورد بحث و شرایط جوانان هرات با کاندیدان انتخابات اینده باشد.

نبود امنیت، شیوع فساد در دستگاه حکومت فعلی و هم چنان بی بندوباری در قوه ی قضایی  را می توان از جمله موارد دل سردی مردم نسبت به انتخابات انیده کشور یاد کرد،هرات به عنوان یکی از مناطق فرهنگی و پر نفوس کشور بیشتر اسیب را از فساد و نبود عدالت در قوه ی قضایی کشور متحمل شده است.

به هر حال باوجود این موارد دل سرد کننده می توان نقش هرات را در انتخابات اینده کشور بر جسته و تأثیر گذار دانست  وبه قوت می توان گفت که هرات از انتخابات اینده از برجسته ترین و  عمده ترین مناطق کشور خواهد بود.

جوانان هرات و انتخابات 93

جوانان هرات و انتخابات 93