تاریخ نشر: دلو ۱۸, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دستگیری دوتن تهیه کننده گان سلاح ومهمات برای تروریستان درولایت سرپل!

دوتن از تهیه کننده گان سلاح ومهمات برای گروه های تروریستی وانتحاری درمربوطات ولایت سرپل بایک مقدار سلاح ومهما ت توسط مؤظفین ریاست عمومی امینت ملی دستگیر گردیده است .

از مخفیگاه تروریستان «۱۱» میل کلاشنکوف ، یک میل یازده تیره «۱۲» فیرمرمی راکت RPG7 ، یک عراده موترسایکل ، یک قاب دوربین وبصد ها  فیر مرمی وادوات مختلف النوع سلاح  کشف وبدست آمده است .

       تروریستان قصد داشتند ازسلاح و مهمات متذکره در فعالیت های تروریستی ، حملات راکتی بالای پوسته های امنیتی وانداخت بالای مناطق مسکونی ولایت  سرپل  استفاده نمایند.

قضیه تحت تحقیق وبررسی بیشتر قرار دارد .


دستگیری دوتن تهیه کننده گان سلاح ومهمات برای تروریستان درولایت سرپل!

دستگیری دوتن تهیه کننده گان سلاح ومهمات برای تروریستان درولایت سرپل!