تاریخ نشر: دلو ۱۶, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

بازداشت اتباع پاکستانی به جرم حملات تروریستی درشرق کشور

بازداشت  اتباع پاکستانی به جرم حملات تروریستی درشرق افغانستان
مقام های امنیتی در ولایت ننگرهار دو زن و چهار مرد را – که همۀ شان شهروندان پاکستان اند – با سلاح و مهمات انفجاری بازداشت کردند.
آنها می خواستند سلاح و مواد انفجاری را به ولایت لغمان انتقال دهند.
قضیه تحت پیگرد قرار دارد

بازداشت اتباع پاکستانی به جرم حملات تروریستی درشرق کشور

بازداشت اتباع پاکستانی به جرم حملات تروریستی درشرق کشور