تاریخ نشر: دلو ۸, ۱۳۹۲
خبرها / گزارشهای ویژه | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

واشنگتن پست می نویسید: افغانستان, جنگی است که هدف را گم کرده است و دستاوردها بر باد رفته است

روزنامه واشنگتن پست امروز سه شنبه ۲۸ جنوری ۲۰۱۴ درمقاله ای به قلم ˈریچارد کوهنˈ به نقدسیاستهای آمریکا درقبال افغانستان نوشت:جنگ افغانستان,درجستجوی توجیهی قانع کننده است.

مبنای مدعای امریکا برای یورش به افغانستان در سال 2001, نابود ساختن ˈالقاعدهˈ بود که افغانستان را قطب عملیاتی اش قرار داده بود.

القاعده در افغانستان تار و مار شد اما ˈطالبانˈ ماند.

طالبان و متحدانش برخلاف القاعده بومی اند و قابل بازدارندگی نیستند. برخلاف القاعده,طالبان بمب گذار انتحاری ندارد و افغان و غیر افغان بیگانه را یکسان از دم تیغ می گذراند و هدف حملاتش قرار می دهد. طالبان در این ماه با حمله به رستورانی در کابل که پاتوق خارجی ها بود 21 نفر را کشت. چند روز قبل از این حادثه هم یک بمب گذاری انتحاری در کابل اتفاق افتاده بود.

حتی ˈرابرت گیتسˈ وزیر دفاع اسبق امریکا هم در کتاب جنجالی اش با نام ˈ وظیفهˈدرنقد سیاست های دولت ˈاوباما ˈدرقبال جنگ افغانستان قائل به این نکته هست کهˈاوباما حتی به استراتژی خودش هم در این جنگ ایمان ندارد و اصلاˈ اعتقاد ندارد که این جنگ, جنگ او هم هستˈ.

این استنباط کاملاˈ صحیح است.

افغانستان, جنگ اوباما نیست و اوباما دخالتی در بروز آن نداشته است. این جنگ, جنگ ˈجورج بوشˈ است .این بوش بود که همزمان دو جنگ افغانستان و عراق را راه انداخت و و مدتی بعد غیرعقلایی افغانستان را به حال خود رها ساخت.

اوباما هم به ناچار به استقبال جنگ افغانستان رفت با این تفاوت که هرگز ندانست با آن چه کند.

افغانستان, ویتنامی دیگر است, اما لم یزرع و بی حاصل.

افغانستان باتلاقی است که یک حاکم جسور اما زودرنج و غیرقابل پیش بینی اداره ان را بدست دارد.

طبق نظریات گیتس, همه دغدغه اوباما این بود که هرچه سریعتر به نحوی ممکن از این باتلاق خلاص شود .

اوباما در سال 2009 طرح افزایش نیرو در افغانستان را مطرح کرد با این ذهنیت و رویکرد که اشتهایی برای استمرار جنگ نداشت.

جنگ ادامه یافت و همه دستاوردهای بربادرفته جنگ عراق مزید برعلت شد و عبث بودن پایان کار جنگ افغانستان را صحه گذاشت. تلفات 2307 نفری سربازان امریکایی در قیاس با تلفات 4489 نفری این سربازان در عراق هم قابل تأمل بود.

امریکا اینک درآستانه خروج ازافغانستان قراردارد اما اصرار دارد دست کم 10 هزارنظامی امریکایی در این کشور بمانند.

امریکا می گویدهنوز تروریستهایی که یازده سپتامبر 2001 را َآفریدند در افغانستان حاضرند.فلسفه وجودی هواپیماهای بدون خلبان امریکایی در محل هم همین فرضیات است.

امریکا می گوید که بدون این جنگ افزار پیشرفته, ارتش افغانستان هم متلاشی خواهد شد. نتیجه آنکه طالبان مجدداˈ قدرت را بدست خواهد گرفت و حکومت ظلم و سرکوب قرون وسطایی در همه شئونات زندگی به خصوص علیه زنان افغان حاکم خواهد شد.

یک چنین حکومتی دیگر کاری به سیاست ندارد بلکه مصمم به حاکم ساختن زندگی بر مبنای تفکری متفاوت است.

حق با گیتس است.

اوباما استدلال صحیحی راجع به افغانستان ندارد و باید در مورد قربانی شدن سربازان امریکایی در افغانستان توضیح دهد.

اوباما مصمم است خطای تاریخی ˈلیندون جانسونˈ رئیس جمهور وقت امریکا در جنگ ویتنام را تکرار نکند. جانسون در سال 1965 در یک کنفرانس خبری این سوال را مطرح کرد:ˈ چرا ما در ویتنامیم؟ˈ

اما او هرگز نتوانست پاسخی قانع کننده برای این سوال عرضه کند.

واشنگتن پست می نویسید: افغانستان, جنگی است که هدف را گم کرده است و دستاوردها بر باد رفته است

واشنگتن پست می نویسید: افغانستان, جنگی است که هدف را گم کرده است و دستاوردها بر باد رفته است