تاریخ نشر: دلو ۶, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

صندوق بین المللی پول 58 میلیون دلاری به دولت افغانستان کمک کرد

صندوق بین المللی پول 58 میلیون دلار برای توسعه زراعت و سیستم آبیاری به وزارت زراعت  آبیار و مالداری  افغانستان کمک کرد.

به گزارش افق، از کابل محمد آصف رحیمی وزیر زراعت کشور امروز یکشنبه ۲۶ جنوری هنگام امضای قرارداد اعطای کمک 58میلیون دلاری صندوق بین المللی پول به بحش زراعت  افغانستان گفت: این مقدار کمک صندوق بین المللی پول برای تقویت زراعت و دامداری در ولایت های لوگر، کابل و پروان هزینه خواهد شد.

رحیمی هدف کمک صندوق بین المللی پول به افغانستان را کاهش فقر و توسعه زراعت در افغانستان دانست و گفت:25 میلیون دلار از کمک صندوق بین المللی پول در توسعه زیربناها، ایجاد سردخانه های کوچک و اصلاح سیستم آبیاری هزینه خواهد شد.

وزیر زراعت افغانستان افزود: 10 میلیون دلار از این کمک نیز برای توسعه و ایجاد کارخانه های شیر و تولید لبنیات هزینه خواهد شد.

صندوق بین المللی پول 58 میلیون دلاری به دولت افغانستان کمک کرد

صندوق بین المللی پول 58 میلیون دلاری به دولت افغانستان کمک کرد