تاریخ نشر: دلو ۶, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

رئیس جمهور کرزی: صلح افغانستان رابطه مستقیم با امریکا و پاکستان دارد

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در یک کنفرانس خبری که در ارگ دایر گردید، گفت: از حکومت امریکا و متحدین شان تکراراً می خواهیم که برای امضای قرارداد امنیتی با افغانستان، پروسه صلح را آغاز کنند و برای ما ثابت کنند که منحیث یک دولت همکار و متحد افغانستان می باشند.

رئیس جمهور گفت که از دید و تجربه من، صلح افغانستان بستگی مستقیم با امریکا و پاکستان دارد، اگر امریکا و پاکستان در این راستا صادقانه عمل کنند، پروسه صلح آغاز می شود و در کشور ما صلح بر قرار می گردد.

حامد کرزی در این رابطه افزود: اگر یکی از این کشور ها در این راستا صادق نیست کشور دیگر برای ما بگوید که همکار ما در این مورد صادق نیست تا ما بدانیم که در این پروسه کی همکار است و کی نیست.

رئیس جمهور گفت که از جمله شرایطی که ما به هیچ وجه از آن گذشته نمی توانیم، آغاز عملی پروسه صلح است، به این معنی که هیچ خارجی نتواند از نبود صلح و ادامه جنگ و یا نا امنی در افغانستان برای تضیعف وطن ما و کنترول بر اوضاع از طریق دسایس و یا بوجود آوردن همچون حالاتی کشور ما را به سوی ملوک الطوایفی ببرد.

رئیس جمهور با اشاره به اوضاع کشور در یک هفتهء گذشته گفت که این حالات برای ما بازهم ثابت کرد که در نبود پروسه صلح و امن در افغانستان، مردم کشور ما برای ده سال دیگر هم در حضور نیروها و پایگاه های خارجی، یک روز زیر بمباردمان امریکایی و ناتو و روز دیگر به نام طالب کشته می شوند.

حامد کرزی گفت: امریکا و ناتو از ما این توقع را نداشته باشند که برای ابد در یک حالت نیمه جنگ و نا امنی زنده گی کنیم. ما مانند سایر ملل جهان حق زنده گی با امن و با عزت را داریم و حق داریم که برای آن کوشش کنیم و خود را به آن برسانیم.

رئیس جمهور در این کنفرانس خبری تصریح کرد که اگر موافقتنامه امنیتی امضا می گردید و در غوربند بمباردمان صورت می گرفت، در کابل مردم بیگناه کشته میشد، در کندهار بازیکنان فوتبال و در لغمان ورزشکاران کشته می شدند، در آنجا ملامتی از دولت افغانستان بود. مردم افغانستان حق داشتند که از ما می پرسیدند که چرا ضمانت های درستی برای آوردن امن نگرفتیم ولی به خارجی ها پایگاه ها را سپردیم.

رئیس جمهور در پاسخ سوالی یکی از خبرنگاران، گفت که ما مخالف موافقتنامه امنیتی با امریکا نیستیم بلکه برای کشور خود صلح می خواهیم. موافقتنامه امنیتی باید باعث صلح در کشور ما شود، نه باعث ادامه جنگ.

وی خطاب به خبرنگار گفت که آیا شما می پذیرید که امریکا در پایگاه خود باشد و مردم غوربند کشته شوند. بمباردمان هوایی تا چه وقت و تا چند سال دیگر ادامه می  یابد؟

حامد کرزی در این کنفرانس خبری گفت که ما روابط با امریکا و زنده گی مسالمت آمیز و دوستانه را با جهان می خواهیم ولی این روابط نمی تواند منفعت آنانرا به قیمت حیات مردم افغانستان تضمین کند.

حامد کرزی در مورد تبلیغات غرب اشاره نموده، گفت که برای شکستن روان افغانستان و تضیف روحیه ملی مردم، تبلیغات شدید از طریق برخی از رسانه ها در جریان است.

رئیس جمهور گفت: اعلاناتی ساخته شده است که مردم افغانستان را بترسانند و روحیه شان را ضیعف سازند تا برای امضای قرارداد امنیتی مجبور شوند. متاسفانه این اعلانات از طریق تلویزیون های خود ما به نشر می رسید که در عقب آن ناتو و سفارت های غربی قرار دارند.

حامد کرزی گفت که متحد همرای متحد دیگر خویش از طریق جنگ روانی، تضیف کردن و ترسانیدن آن کار نمی کند، ما افغانها از دوستی معنای دیگری داریم، در دوستی صداقت، همکاری و کمک است.

رئیس جمهور تلویزیونهای داخلی کشور را خطاب قرارداده گفت که آنها نباید تبلیغات بیگانه ها را بر خلاف مردم افغانستان انجام دهند و باید منفعت خاک خود و اهداف بیگانه ها را تفکیک نمایند.

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه افغانستان امضای این قرارداد را می خواهد، گفت که اگر صلح تضمین نشود، پروسه صلح آغاز نگردد، امنیت به کشور ما بر نگردد و برای دوستی صادقانه به افغانستان اطمینان داده نشود، امضای این قرارداد عواقبی مانند معاهده های گندمک و دیورند خواهد داشت که تا حال مردم افغانستان در آتش آن می سوزند.

رئیس جمهور به جواب سوال دیگری، گفت که جرگه را بخاطری خواستیم که امریکا بداند که مردم افغانستان مخالف حضور شان نیست بلکه حضور آنان را در امنیت خود می خواهند، نه در نا امنی خود. یعنی آنهائیکه استدلال می کنند که پیمان را بدون قید و شرط امضا کن به این معنی نباشد که امریکا حضور داشته باشد و بمباردمان بالای کشور ما و حملات به نام طالب بالای مردم ما ادامه پیدا کند و در اطراف جنگ و نا امنی باشد.

رئیس جمهور در مورد برگزاری انتخابات گفت که انتخابات به وقت و زمان معین آن برگزار می گردد و نیروهای امنیتی اطمینان دادند که در بیشتر از ۹۰ در صد حوزه های انتخاباتی، انتخابات برگزار می گردد.

حامد کرزی با خرسندی از این اطمینان ارگان های امنیتی کشور گفت که افتخار به اردوی ملی، پولیس ملی و نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی ما که برای تدویر انتخابات نقش اساسی امنیت را به عهده دارند و این نقش را آنها به صورت بهتر آن ادا کرده می توانند، آنان در گذشته نیز قربانی داده اند و فرزندان فداکار این خاک هستند و ما به گفته های شان اطمینان داریم.

رئیس جمهور کرزی: صلح افغانستان رابطه مستقیم با امریکا و پاکستان دارد

رئیس جمهور کرزی: صلح افغانستان رابطه مستقیم با امریکا و پاکستان دارد