تاریخ نشر: جدی ۲۴, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

وزارت امور خارجۀ امريکا، اظهارات رابرت گيتس وزير دفاع پيشين آن کشور به ارتباط مداخله در انتخابات گذشتۀ افغانستان را، رد کرد.

 وزارت امور خارجۀ امريکا، اظهارات رابرت گيتس وزير دفاع پيشين آن کشور به ارتباط مداخله در انتخابات گذشتۀ افغانستان را، رد کرد.

گيتس، در کتاب جديدش که قرار است به زودى از چاپ برآيد؛ ادعا نموده که ريچارد هالبروک نمايندۀ سابق و خاص امريکا براى افغانستان، با مداخله در انتخابات رياست جمهورى سال ٢٠٠٩ افغانستان، تلاش ناکامى حامد کرزى را کرده بود.

اما وزارت امور خارجۀ امريکا، اين ادعا را به شدت رد نموده و مارى هارف سخنگوى اين وزارت، در نشست خبرى در واشنگتن گفت: “من با تخمين ها و اظهارات گيتس موافق نيستم.”

خانم هارف افزود که موقف امريکا دراين مورد واضح است؛ امريکا مداخله نمى کند که کى برندۀ  انتخابات افغانستان شود و کى نشود.

 سخنگوى وزارت خارجۀ امريکا علاوه کرد: “ما از کدام کانديدى حمايت نمى کنيم؛ اين به خود افغانها بستگى دارد که براى کى راى ميدهند و کى را رهبر  خود انتخاب ميکنند.”

 اما داوود على نجفى رييس سابق دارالانشاى کميسيون مستقل انتخابات، در نشست خبرى سه روز قبل در کابل، گفته هاى رابرت گيتس را تاييد نموده و گفت که امريکا و يوناما (دفتر معاونت سياسى ملل متحد در افغانستان) در انتخابات رياست جمهورى ٢٠٠٩، مداخله کرده بودند.

 نجفى، در مورد مداخلات معاون يوناما و نمايندۀ خاص امريکا در امور افغانستان در آن وقت، برخى نمونه هايى را نيز ارائه کرده و افزوده است که آنها ميخواستند رييس جمهور کرزى را ناکام  کنند.

وزارت امور خارجۀ امريکا، اظهارات رابرت گيتس وزير دفاع پيشين آن کشور به ارتباط مداخله در انتخابات گذشتۀ افغانستان را، رد کرد.

وزارت امور خارجۀ امريکا، اظهارات رابرت گيتس وزير دفاع پيشين آن کشور به ارتباط مداخله در انتخابات گذشتۀ افغانستان را، رد کرد.