تاریخ نشر: جدی ۲۳, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

(۲۰) هزارکیلوگرام امونیم نایتریت بمنظور سازماندهی حملات انتحاری و تروریستی آماده شده بود درولایت پکتیکاکشف و ضبط گردید

ریاست نشراتی امنیت ملی افغانستان امروز دوشنبه 13جنوری 2014 با ارسال خبر نامه ای به خبرگزاری افق ازکشف  مقدار (۲۰) هزارکیلوگرام امونیم نایتریت که در (۴۰۰) بوری (۵۰) کیلویی دریک عراده موتر باربری دارای پلیت نمبر (۴۷۳) وردگ بطور ماهرانه جابجا، که تروریستان قصد انتقال آنرا بمنظور سازماندهی حملات انتحاری، انفجاری و تروریستی به شهر شرن مرکز ولایت پکتیکا داشتند.

درحال حاضر  سه تن از عاملین آن  بنام های عبدالرحمن ، خلیل الرحمن و زاهدالله توسط مؤظفین ریاست عمومی امینت ملی دستگیر گردیده اند.

تروریستان قصد داشتند تا در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری  بمنظور انجام حملات انتحاری و تروریستی از مواد متذکره در ساخت موتر بم ها، حملات تروریستی و انفجاری استفاده بعمل آورند.

قضیه تحت تحقیق و بررسی بیشتر قرار دارد.

                                               

(۲۰) هزارکیلوگرام امونیم نایتریت بمنظور سازماندهی حملات انتحاری و تروریستی آماده شده بود درولایت پکتیکاکشف و ضبط گردید

(۲۰) هزارکیلوگرام امونیم نایتریت بمنظور سازماندهی حملات انتحاری و تروریستی آماده شده بود درولایت پکتیکاکشف و ضبط گردید