تاریخ نشر: جدی ۲۱, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ملا وکیل یکی از قومندانان سرشناس طالبان از زندانی در مرکز ولایت فاریاب افغانستان گریخت

 ملا وکیل یکی از قومندانان سرشناس طالبان از زندانی در مرکز ولایت فاریاب افغانستان گریخت.

به گزارش افق، محمد الله بتاش والی فاریاب امروز شنبه ۱۱ جنوری ۲۰۱۴ به رسانه های افغانستان گفت: ملا وکیل از قومندانان طالبان که در زندانی درولایت فاریاب زندانی بود روز گذشته با همکاری یکی از کارکنان زندان موفق به فرار شد.

نبی جان ملاخیل قومندان  پولیس فاریاب نیز به رسانه ها گفت: هیاتی مامور تحقیق درباره چگونگی فرار این قومندان  محلی طالبان از زندان شده است.

در حالی این قومندان طالبان از زندان گریخت که گفته می شود قرار است تا چند روز دیگر 74 زندانی طالبان از زندان بگرام آزاد شوند.

آزادی این تعداد از زندانیان طالب، که نیروهای آمریکایی آنان را گناهکار اما مقامهای افغان به دلیل نبود هیچ مدرکی دال بر مجرم بودن آنان، این افراد را بی گناه می دانند به چالشی بین آمریکا و دولت کابل تبدیل شده است.

بر اساس برخی گزارش های تایید نشده در دو هفته گذشته 650 زندانی از زندانی در بگرام آزاد شده اند و قرار است تا چند روز دیگر 47 زندانی دیگر نیز از این زندان آزاد شوند.

ملا وکیل یکی از قومندانان سرشناس طالبان از زندانی در مرکز ولایت فاریاب افغانستان گریخت

ملا وکیل یکی از قومندانان سرشناس طالبان از زندانی در مرکز ولایت فاریاب افغانستان گریخت