تاریخ نشر: جدی ۲۰, ۱۳۹۲
جهان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

رییس جمهوری اندونزی بالاترین نشان نظامی این کشور را نپذیرفت

رییس جمهوری اندونزی اعطای نشان پنج ستاره ژنرالی که بالاترین مقام نظامی این کشور محسوب می شود از سوی قومندان کل ارتش این کشور را نپذیرفت.

به گزارش افق به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، ˈسوسیلو بامبانگ یودهویونوˈ اعطای این نشان از سوی ˈژنرال موئلدوکوˈ که به پاس زحمات رییس جمهوری در عرصه تجهیز ارتش این کشور به وی تعلق گرفته بود را رد کرد.

سوسیلو بامبانگ در جلسه ای که با حضور مقامات ارشد ارتش و پلیس این کشور برگزار شد گفت که سیاست ارتقا موقعیت ارتش بخشی از تعهدات ریاست جمهوری وی بوده است.

ژنرال موئلدوکو نیز در سخنانی اعلام کرد که در دوران رهبری یودهویونو، ارتش مدرنیزه شده و سلاح های پیشرفته ای در اختیار ارتش قرار گرفته است.

وی همچنین توسعه زیر ساخت های ارتش، افزایش رفاه نظامیان،تهیه مسکن، پاداش و سایر تسهیلات را از خدمات رییس جمهوری این کشور عنوان کرد.

در تاریخ اندونزی فقط سه نفر از رهبران نظامی این کشور با نام های ˈژنرال سودریمانˈ (1950-1916)، ˈژنرال هاریس ناسوشینˈ (1918-2000) و ˈژنرال سوهارتوˈ (2008-1921) به دریافت این نشان نائل شده اند.

رییس جمهوری اندونزی بالاترین نشان نظامی این کشور را نپذیرفت

رییس جمهوری اندونزی بالاترین نشان نظامی این کشور را نپذیرفت