تاریخ نشر: جدی ۱۹, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کمک های زمستانی کمیته امداد امام خمینی به مردم نیازمند غرب کشور افغانستان توزیع شد

نخستین بسته های کمکهای زمستانی، کمیته امام درشهرهرات به مهاجرین وبیجاشدگان داخلی باحضور مقامات اداره مبارزه با حوادث طبیعی غرب این کشور توزیع شد

به گزارش خبرگزاری افق ، ازشهر هرات درغرب افغانستان مسولین کمیته امداد امام خمینی به همکاری معاون سرکنسولگری ایران درهرات 800بسته کمکهای زمستانی را برای 200 خانواده مهاجرداخلی دریکی ازشهرک های مهاجر نشین توزیع نمود.

مهدی شاهرخی معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران درهرات به خبرنگارافق گفت:این کمکها  بنا به رفتار انسان دوستانه  کمیته امداد امام خمینی درشهرهرات  و باهماهنگی استاندار هرات به مهاجرین داخلی درنظرگرفته شده است

اقای شاهرخی، محتوای بسته های کمکی را شامل کفش ولباس های گرم کن، خواندوگفت :هربسته کمکی برای چهارنفر بوده که درمجموع برای 800 نفر توزیع خواهد شد.

این مهاجرین درشهرک” تقی نقی” درچهل کیلومتری شمال غرب شهرهرات توسط مقامات محلی این ولایت  اسکان داده شده وگزارشها حاکی ازجان باختن چهار طفل در48 ساعت گذشته براثر سرما را نشان میدهد.

 رییس اداره مبارزه باحوداث طبیعی  غرب افغانستان  که درمحل توزیع  حضور داشت ضمن قدردانی ازکمک های انسان دوستانه کمیته حضرت امام ، اظهارداشت: بیش ازدوصد خانواده اخیرآ براثر نامنی ازولایت بادغیس  به هرات  امده که فاقد سرپناه وامکانات ابتدایی زندگی  دراین هوای سرد زمستان می باشند وهرچند نهادهای خارجی هم درقالب کمک های زمستانی به این نبازمندان یاری رسانیده اند،  باانهم   بودجه اختصاصی برای حمایت از آسیب دیدگان  درنظرگرفته شود.

کمک های زمستانی کمیته امداد امام خمینی به مردم نیازمند غرب کشور افغانستان توزیع شد

کمک های زمستانی کمیته امداد امام خمینی به مردم نیازمند غرب کشور افغانستان توزیع شد