تاریخ نشر: جدی ۱۹, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کشف یک دیپوی بزرگ ماین های ضد وسایط وضد پرسونل درولسوالی رستاق ولایت تخار!

موظفین ریاست عمومی امنیت ملی طی یک عملیات خاص درولسوالی رستاق ولایت تخار یک دیپوی بزرگ ماین های ضد وسایط ،ضد پرسونل واسلحه مختلف النوع را بادوتن از عاملین آن بنام های حبیب الله باشنده اصلی ولسوالی هزارسمچ ولایت تخار وعبدالجبار باشنده ولسوالی رستاق ولایت تخار دستگیرنمود است .

ازدیپوی متذکره ماین ها ومهمات ذیل بدست آمده است :

–       (96 ) حلقه ماین ضد وسایط وضد تانک معه فیوس آن.

–       (149) حلقه ماین های ضد پرسونل معه فیوس آن.

–       (33 ) حلقه ماین ضد پرسونل نوع (شلغمی ) معه فیوس آن.

–       یک قاب دوربین تانک .

–       (6 ) قطی مرمی تفنگچه مکروف.

–       (2 ) زنجیرشرید پیکا ویک صندوقچه معه (120 ) فیرمرمی پیکا.

–       (10 ) عدد حق السوق راکت (RPG 7 ).

–       یک میل ماشیندار کربین .

–       (3 ) قبضه بم دستی معه فیوس آن.

–       (8 ) عدد شاژورهای تفنگچه (تی تی پچیس) وشینگل.

–       یک عراده موترسایکل چینایی و7 سیت موبایل نوع نوکیا .

گروپ های تروریستی قصد داشتند تا ازماین های متذکره درایام برگزاری انتخابات درفعالیت های تروریستی استفاده نماید.

                                                           

کشف یک دیپوی بزرگ ماین های ضد وسایط وضد پرسونل درولسوالی رستاق ولایت تخار!

کشف یک دیپوی بزرگ ماین های ضد وسایط وضد پرسونل درولسوالی رستاق ولایت تخار!