تاریخ نشر: جدی ۱۸, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

طرح حمله به جان داکتر ضیا معاون ولایتی ریاست امنیت ملی افغانستان خنثی و عاملین ان دستگیر شد

 ریاست  عمومی امنیت ملی کشور از  بازداشت یک گروپ سه نفری تروریستان که قصد حمله انتحاری وتهاجمی را بالای  داکتر ضیاء معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی داشت دستگیرگردید!

 به گزارش خبرگزاری افق به نقل ازاداره امنیت ملی کشور،یک گروپ سه نفری تروریستی طالبان که بدستور مولوی اسماعیل یکتن ازقوماندانان طالبان درپشاور پلان انجام حمله انتحاری وتهاجمی را بالای داکتر ضیاء معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی داشت توسط موظفین ریاست عمومی امنیت ملی همرا با :
– یک میل راکت RPG7
 معه 5 فیرمرمِی آن ، یک میل کلاشنکوف همرا با 4 عدد شاژورآن ، (12) قبضه بم دستی ، یک بوشکه مملوء ازمواد انفجاریه ویک حلقه دیگ بخار ،(2 ) بوجی مواد انفجاریه نوع تروتیل ، (18) عدد کپسول برقی ، (9) عدد تخت ریموت کنترول ویک مقدار لین های انفجاریه ازمربوطات ناحیه هفدهم شهرکابل دستگیرگردیده اند.
به ارتباط قضیه افراد ذیل :

– شفیق الله فرزند مشعل باشنده اصلی ولسوالی تگاب کاپیسا فعلی کمپ شمشتوپشاورپاکستان وظیفه درگروپ (سازمانده حمله تروریستی ).
– گل خان مشهوربه «درویش» فرزند محمدنادر باشنده اصلی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار فعلی منطقه پندو پشاور(استاد درمدرسه فیض القران واقع پندوچوک پشاور)وظیفه درگروپ (ماهرساخت ماین ها).
– حمیدالله فرزند خیرمحمد باشنده اصلی ولسوالی خان اباد ولایت قندز فعلی منطقه بورد ،پشاور وظیفه درگروپ(ماهرساخت ریمود کنترول) .

افراد دستگیرشده درجریان تحقیقات ابتدایی اعتراف نموده که بدستورمولوی اسماعیل واخترمحمد منصور که درپشاورپاکستان اقامت دارند پلان حملات انتحاری ،تهاجمی وترورافراد دولتی راطرح ریزی نموده وبرایشان وظیفه داده شده بود تاحمله انتحاری وتهاجمی را بالای داکترضیاء معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی انجام دهند.

طرح حمله به جان داکتر ضیا معاون ولایتی ریاست امنیت ملی افغانستان خنثی و عاملین ان دستگیر شد

طرح حمله به جان داکتر ضیا معاون ولایتی ریاست امنیت ملی افغانستان خنثی و عاملین ان دستگیر شد