تاریخ نشر: جدی ۱۷, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ضبط محموله مواد مخدر از دو منزل مسکونی درهرات

پولیس اداره مبارزه بامواد مخدر هرات از کشف مقداری تریاک وهیرویین در ولسوالی کهسان هرات خبرداد

به گزارش خبرگزاری  افق از شهرهرات درغرب کشور پولیس مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه این ولایت با تشریک مساعی ریاست امنیت ملی در جریان تلاشی یک منزل مربوط اسامی طالب واقع درقریه قدوس آباد ولسوالی کهسان که در نتیجه به مقدار 450/16کیلو گرام مرفین،800/2کیلو گرام هیروئین و به  تعداد دو میل سلاح کلاشینکوف،یک عاله دوربین دید شب و یک میل تفنگچه تی تی کشف و بدست آورده اند.
اسامی طالب از محل متواری بوده که تحت تعقیب جدی پولیس قرار دارد.و همچنان در جریان تلاشی منزل دیگر مربوط اسامی بصیر ولد علم باشنده قریه قدوس آباد ولسوالی کهسان  به مقدار 450/1کیلو گرام هیروئین و مقدار

450گرام مرفین،150گرام پودر سفید به مظنونیت بصیر نام از آن موقیعت کشف وبدست آوردند.اسامی بصیر تحت نظارت قرار گرفت است.

ضبط محموله مواد مخدر از دو منزل مسکونی درهرات

ضبط محموله مواد مخدر از دو منزل مسکونی درهرات