تاریخ نشر: جدی ۱۷, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

چهار سازنده بمب های کنارجاده ی درادرسکن هرات کشته شدند.

مقامات محلی ازکشته شدن چهار سازنده ماین کنارجاده ی دریک خانه مسکونی درغرب شهرهرات خبرمیدهند.

به گزارش خبرگزاری افق  شب گذشته دریک خانه مسکونی چهار تن درجریان ساخت ماین درقریه “میرعلی” ولسوالی ادرسکن در60 کیلومتری غرب شهر هرات کشته شدند

لعل محمد عمرزی ولسوال ادرسکن ضمن تایید این خبر میگوید: عظیم صاحب خانه وسه تن دیگر که درجریان ساخت ماین های کنارجاده ی بودند شب گذشته براثر انفجار یکی ازماین ها جان باختند.ودوتن دیگر شدیدآمجروح شده است

قریه “میرعلی” ازتوابع ولسوالی ادرسکن درمسیرشاهراه هرات قندهار موقعیت دارد که هرازگاهی بمب های کنارجاده ی نظامیان وافراد ملکی را به کام مرگ می برد.

چهار سازنده بمب های کنارجاده ی درادرسکن هرات کشته شدند.

چهار سازنده بمب های کنارجاده ی درادرسکن هرات کشته شدند.