تاریخ نشر: جدی ۱۳, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

پیوستن شش گروپ مسلح مخالفین به جانب دولت در ولایات قندهار، هرات و ننگرهار!

«۶» گروپ مسلح مخالفین در ولایات کندهار،هرات و ننگرهار شامل «۴۳» تن افراد مسلح ازجنگ وبرادر کشی دست کشیده به پروسه صلح پیوستند.

چهارگروپ شامل (۲۵) تن به سرگروپی ملا رحمت الله ، ملا جانان  ملا خشکیاروصابر که درمربوطات ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار ازمدت شش سال بدینسو، مولوی آقاگل با (۱۲) تن از افراد تحت امرش که درمربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات و قوماندان بهادر با (۶) تن از افراد تحت امرش که در مربوطات ولسوالی های مهمند دره وبتی کوت ولایت ننگرهار مصروف فعالیت های ضد دولتی بودند صفوف خویشرا از بدنه تروریستان جدا نموده وبه پروسه صلح پیوستند .

افراد متذکره که از مدتها بدینسو در ولایات متذکره مصروف فعالیت های ضد دولتی و مسلحانه بودند، با درک حقانیت صلح از مخالفت و مخاصمت دست برداشته و در حضور داشت مسئوولین ادارات ولایات متذکره طی محافل خاصی به پروسه صلح پیوسته قوماندانان پیوسته به دولت وعده سپردند  که منبعد از هیچ نوع سعی و تلاش در تامین صلح و ثبات در مناطق خویش دریغ نورزیده و به  زنده گی صلح آمیز شان ادامه خواهند داد.

 با پیوستن گروپ های متذکره از فعالیت های متعدد تروریستی  و تخریبی دشمنان صلح و ثبات درولایات متذکره کاسته شده است.

 

پیوستن شش گروپ مسلح مخالفین به جانب دولت در ولایات قندهار، هرات و ننگرهار!

پیوستن شش گروپ مسلح مخالفین به جانب دولت در ولایات قندهار، هرات و ننگرهار!