تاریخ نشر: جدی ۱۲, ۱۳۹۲
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دستگیری یکی ازسازماندهنده گان حملات انتحاری با فرد انتحارکننده در ولایت ننگرهار!

یکتن ازسازماندهندهگان حملات انتحاری با یکتن انتحار کننده که قصد انجام حمله انتحاری را درشهرمهترلام ولایت لغمان داشت توسط مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی دستگیرگردیدند.

اسامی محمدعمربه اسم مستعارمصطفی باشنده اصلی ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان ، فعلی وزیرکالونی شهر پشاورپاکستان سازمانده حملات انتحاری موقعیکه می خواست اسامی محمودالحسن فرد انتحاری که درکمپ شمشتو برایش تعلیمات واسکت های انتحاری داده بود بمنظور انجام حمله انتحاری به شهر مهترلام ولایت لغمان انتقال دهد قبل ازرسیدن به هدف درمسیراه شاهراه ننگرهار- لغمان دستگیرگردیده است.

قضیه تحت تحقیق وبررسی بیشتر قرار دارد.

دستگیری یکی ازسازماندهنده گان حملات انتحاری با فرد انتحارکننده در ولایت ننگرهار!

دستگیری یکی ازسازماندهنده گان حملات انتحاری با فرد انتحارکننده در ولایت ننگرهار!