تاریخ نشر: جدی ۱۱, ۱۳۹۲
جهان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ریس جمهور روسیه در اولین روز سال نو میلادی به شهر والگاگراد رفت و از زخمی ها ی حادثه بازدید کرد

رییس جمهور روسیه به دنبال انفجار هفتهء جاری در شهر ولگاگراد که در نتیجهء آن 34 نفر کشته شدند، از این شهر بازدید کرد.

او حملات در ولگاگراد را  یک ” عمل شنیع”خوانده گفت: “هر عمل جنایت کارانه  در حق مردم ملکی خصوصاً اطفال و زنان قابل توجیه نیست.” 

رییس جمهور روسیه در سخنرانی اش در آستانهء سال نو  وعده سپرد که “جنگ در برابر ترورستان را تا از بین بردن کامل آنها ادامه می دهد.”

او حملات تروریستان و سرازیر شدن سیل ها در شرق روسیه را دو چالش بزرگ سال گذشته خواند.

این حملات باعث نگرانی های امنیتی در آستانهء برگزاری بازی های زمستانی المپیک شده است که قرار است ماه آینده در شهر سوچی روسیه افتتاح شوند.
این شهر در700 کیلومیتری جنوب شرق ولگاگراد موقعیت دارد.

ریس جمهور روسیه در اولین روز سال نو میلادی به شهر والگاگراد رفت و از زخمی ها ی حادثه بازدید کرد

ریس جمهور روسیه در اولین روز سال نو میلادی به شهر والگاگراد رفت و از زخمی ها ی حادثه بازدید کرد